Hoeilaart – Gemeenteplein

Het project omvat de herinrichting van het centrum van Hoeilaart waarbij het gedeelte van het plein de rol als evenementenzone op zich neemt. De trapconstructie zal naast de verbindende rol ook dienst doen als tribune, spelelement,… De heraanleg van het plein zorgt voor een kernversterking binnen het centrum van Hoeilaart. Mede door de aanplant van veel bomen en groenzones langs…

Provincie Antwerpen – PRUP Het Leeg – Rietbeemden

De provincie Antwerpen wenst een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor Het Leeg – Rietbeemden en de zone ten noorden hiervan grenzend aan de spoorlijn.

Sint-Pieters-Leeuw – RUP Open ruimte

Met de opmaak van het RUP open ruimte wenst de gemeente Sint- Pieters-Leeuw uitvoering te geven aan zijn gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De afbakening van de geselecteerde open ruimtestructuren en de uitwerking van bijhorende ontwikkelingsperspectieven worden hierbij vooropgesteld.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart