Grimbergen – RUP herbestemming open ruimte

Met dit RUP werd beslist om de tientallen hectare in Humbeek en Beigem niet meer als woonuitbreidingsgebied te bestemmen, maar om ze definitief te beschermen als open ruimtegebied. De gemeente Grimbergen beschermt op deze manier 41,26 ha overgebleven groen. Deze beslissing werd gelauwerd met de Openruimtebeker.

Hoeilaart – Gemeenteplein

Het project omvat de herinrichting van het centrum van Hoeilaart waarbij het gedeelte van het plein de rol als evenementenzone op zich neemt. De trapconstructie zal naast de verbindende rol ook dienst doen als tribune, spelelement,… De heraanleg van het plein zorgt voor een kernversterking binnen het centrum van Hoeilaart. Mede door de aanplant van veel bomen en groenzones langs…

Provincie Antwerpen – PRUP Het Leeg – Rietbeemden

De provincie Antwerpen wenst een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor Het Leeg – Rietbeemden en de zone ten noorden hiervan grenzend aan de spoorlijn.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart