Drogenbos - RUP Centrum

“Waar het fijn verblijven is„

Ondanks de woonomgeving en de cluster van gemeenschapsvoorzieningen (gemeentehuis, kerk, OCMW/politie, gemeentelijke basisschool, gemeentelijke loods, begraafplaats,…) wordt het centrum van Drogenbos niet als dusdanig ervaren. Bij het gemeentehuis, pal in het centrum, bevindt zich een ruim en niet afgewerkt bouwblok. De gemeente wenst deze omgeving, nu gebied voor gemeenschapsvoorzieningen, verder af te werken met functies die het centrum van de gemeente kwalitatief versterken en definiëren.

In het proces van dit Masterplan en RUP wordt gezocht naar de meest optimale en kwalitatieve invulling van het gebied aan de hand van ontwerpend onderzoek. Op deze manier worden verschillende ruimtelijke mogelijkheden afgetoetst en afgewogen zodat het ontwerp de woonontwikkelingen en gemeenschapsvoorziening met de beste ruimtelijke kwaliteit kan weerhouden. Ook de aanwezigheid van het bestaande park dient binnen de nieuwe structuur te worden gegarandeerd.

Op basis van ontwerpend onderzoek werd een nieuwe structuur voor de kern van Drogenbos uitgewerkt. Hierbij speelt het nieuwe dorpsplein een belangrijke rol als structurerend, centraal element voor het creëeren van een echt centrum voor Drogenbos. Daarbij werden meergezinswoningen verweven met het oorspronkelijke dorpsweefsel.

D+A_studiebureau_RP_Drogenbos_RUP_Centrum_ruimtelijke concepten
D+A_studiebureau_RP_Drogenbos_RUP_Centrum_masterplan
D+A_studiebureau_RP_Drogenbos_RUP_Centrum_grondplan

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart