Ruimtelijke ordening

Ben je op zoek naar een partner voor de opmaak van een masterplan, een ruimtelijk uitvoeringsplan of een beleidsplan? Of voor de opmaak van een planologisch attest of mobiliteitsstudie?

Nood aan begeleiding bij de ontwikkeling van een gebied of de uitwerking van een ruimtelijke visie?

Wij zijn jouw partner – zowel voor stedelijke ontwikkelingen als de vormgeving van de open ruimte.

basis ruimtelijke ordening

1/3 de basis

Ruimtelijke ordening rolt de blauwdruk uit voor de leefwereld van morgen. De basis voor alle nieuwe ontwikkelingen. Ruimtelijke ordening is ook continu in beweging en kent een uitgebreid, vaak complex instrumentarium. Nieuwe omgevingen concreet of op planniveau ontwerpen, is onze ware drijfveer. Het ontwerpen van de leefomgeving van morgen vraagt telkens opnieuw een bijgestelde aanpak. Dankzij onze expertise en ervaring stellen wij de beste werkwijze voor de realisatie van jouw plannen en projecten voor.

2/3 meerwaarde voor de wereld van morgen

Wij vertalen jouw wensen en ideeën naar plannen en projecten die écht een meerwaarde betekenen voor hun omgeving.

Door intensief samen te werken met onze opdrachtgever, betrokken overheden en actoren, hebben we van bij de start een stevige basis. Om voor elk ontwerp een breed draagvlak op te bouwen. Daartoe is een transparante communicatie en een doorgedreven samenwerking tussen ontwerpers, opdrachtgevers en alle gebruikers van de ruimte essentieel.

Zo ontwerpen wij een toekomst waarin iedereen zijn plekje vindt.

ruimtelijke ordening meerwaarde
ruimltelijke ordening

3/3 uitvoerbaar op korte termijn en duurzaam op lange termijn

Onze aanpak levert plannen op die duurzaam en uitvoerbaar zijn. We pakken de kortetermijnbehoeften en -problemen aan binnen een gedragen langetermijnvisie. Dit soort ontwerpen zijn flexibel genoeg om economische, sociaal-maatschappelijke of bestuurlijke wijzigingen te doorstaan zonder kwaliteitsverlies. Op deze manier werken wij graag aan de ruimte van vandaag en morgen. Samen met jou.

samenwerken

Van advies tot uitvoering.
Vertel ons over je project en wij bieden jou een passende oplossing.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart