studiebureau-da-consult

 

Het ingenieurs- en studiebureau D+A Consult is uw totaaladviseur voor bouw, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Een totaaladvies onderscheidt zich van een gewoon advies door rekening te houden met alle facetten van de vraag, dus ook met het verwachte resultaat.

Lees verder…

studiebureau-da-project

 

Als gedelegeerd bouwheer bieden wij vanuit D+A Project de overkoepelende visie, de technische knowhow, de juridische kennis en de organisatorische efficiëntie om uw project in uw naam tijdig en perfect binnen uw wensen en budget op te leveren.

Lees verder…

Recent nieuws

white_paper

Met je onderneming een bouwproject opstarten? Niet elke ondernemer staat er voor te springen. In een white paper lichten we toe hoe het anders kan.

Lees verder
Mechelen_cortenbach_3d_Cool_spot

De D+A-landschapsarchitecten gingen aan de slag voor een ontwerp van het binnengebied Cortenbachsite te Mechelen. 

Lees verder
Beveren_RUP_Peerkeswegel

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan Peerkeswegel zal de definitieve bestemming van het gebied in Beveren bepalen.

Lees verder