Provincie Vlaams-Brabant - Strategisch project Zennebeemden

“Terug naar het valleigebied„

De Zennevallei en haar Zennebeemden vormden een versnipperd lappendeken door de zware infrastructuren van de E19, het Kanaal en de spoorweg Brussel-Halle. De eenheid en samenhang in het valleigebied en zijn onmiddellijke omgeving is volledig verloren gegaan.

Het strategisch project Zennevallei-Zennebeemden gaat op zoek naar  landschapsherstel, waterbuffering, ruimte voor landbouw en natuur binnen een nieuwe entiteit die toegankelijk en beleefbaar is.

D+A_studiebureau_RP_Provincie-Vlaams-Brabant_Zennebeemden_natuurbouw
D+A_studiebureau_RP_Provincie-Vlaams-Brabant_Zennebeemden_schakel_catala
D+A_studiebureau_RP_Provincie-Vlaams-Brabant_Zennebeemden_schakel_ruisbroek

Projecten die jou wellicht ook interesseren

Halle – ’t Parkske

Het project ’t Parkske te Halle omvat de bouw van 90 woongelegenheden, kantoren een Dreamland winkel en verschillende parkings.

Grimbergen – RUP herbestemming open ruimte

Met dit RUP werd beslist om de tientallen hectare in Humbeek en Beigem niet meer als woonuitbreidingsgebied te bestemmen, maar…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart