Grimbergen - RUP herbestemming open ruimte

In 2016 stelde de gemeente Grimbergen een woonbehoeftestudie op om haar ruimtelijk beleid rond het verdichten van woongebieden en het vrijwaren van open ruimte concreet te ondersteunen.

Bij de afweging tussen vraag en aanbod werd duidelijk dat de vraag naar woningen in de gemeente op korte en lange termijn beantwoord kan worden. Echter biedt het overaanbod niet veel marge waardoor bij uitstel van de ontwikkeling van enkele projecten de behoefte aan woningen mogelijks toch niet kan worden ingevuld.

Daarenboven is er tevens de verplichting om te voldoen aan het sociaal bindend objectief. Uit de woonbehoefte blijkt verder dat bedachtzaam moet omgesprongen met de woonuitbreidingsgebieden die gesitueerd zijn in de kernen in het buitengebied Beigem en Humbeek.

Met het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) Herbestemming Open Ruimte, opgemaakt door D+A Consult, werd geopteerd om de bestemming van deze woonuitbreidingsgebieden te herbekijken. Hierbij werd een afweging gemaakt tussen de bestaande functies van de woonuitbreidingsgebieden en werd gekeken op welke manier deze gebieden het best konden worden ingevuld.

Het plangebied bestaat uit verschillende woonuitbreidingsgebieden (WUG) in het noorden van Grimbergen: WUG Kerkveld, WUG Kruisstraat, WUG Lang Blok & WUG Ten Doorn. Het plangebied wordt gekenmerkt door open ruimte en wordt hoofdzakelijk gebruikt voor agrarische doeleinden. Vanuit de omliggende straten zijn vergezichten aanwezig naar de open ruimte binnen het plangebied.

Met dit RUP werd beslist om de tientallen hectare in Humbeek en Beigem niet meer als woonuitbreidingsgebied te bestemmen, maar om ze definitief te beschermen als open ruimtegebied. De gemeente Grimbergen beschermt op deze manier 41,26 ha overgebleven groen. Deze beslissing werd gelauwerd met de Openruimtebeker.

D+A_studiebureau_RP_Grimbergen_herbestemmingen open ruimte_foto
D+A_studiebureau_RP_Grimbergen_herbestemmingen open ruimte_ruimtelijke concepten

Projecten die jou wellicht ook interesseren

Asse – stedenbouwkundige begeleiding kasteeldomein ‘De Morette’

Zowel het park, de nog aanwezige historische bebouwing als de grootschalige boomgaard hebben dringend diverse ingrepen nodig om hun behoud…

Halle – park van Buizingen

Het project is gelegen in Halle, nabij het gemeenteplein van Buizingen en strekt zich uit tussen het fietspad langs de…

Zottegem – Zwartestraat

In opdracht van de VMSW en de Sociale Bouwmaatschappij Vlaamse Ardennen realiseerde D+A een stedenbouwkundige studie voor het projectgebied ‘Zwartestraat’…

Sint-Katelijne-Waver – RUP Golfclub De Wijnvelden

Een oplossing bieden voor de huidige zonevreemde problematiek van de bestaande golfclub met 9-holes.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart