Halle – ’t Parkske

Het project ’t Parkske te Halle omvat de bouw van 90 woongelegenheden, kantoren een Dreamland winkel en verschillende parkings.

Ninove – Abdijsite

Toen de woning met eigendom aan de hoek van de Kloosterweg met het Kerkplein tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk te koop stond, schaarde de stad zich achter het idee een stuk op te kopen van de privé- ontwikkelaar om de unieke aangelegenheid aan te grijpen de abdijsite op te waarderen. Het doel is om met de verwerving van de gronden de hoofdtoegang…

Hoeilaart – Gemeenteplein

Het project omvat de herinrichting van het centrum van Hoeilaart waarbij het gedeelte van het plein de rol als evenementenzone op zich neemt. De trapconstructie zal naast de verbindende rol ook dienst doen als tribune, spelelement,… De heraanleg van het plein zorgt voor een kernversterking binnen het centrum van Hoeilaart. Mede door de aanplant van veel bomen en groenzones langs…

Provincie Antwerpen – PRUP Het Leeg – Rietbeemden

De provincie Antwerpen wenst een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor Het Leeg – Rietbeemden en de zone ten noorden hiervan grenzend aan de spoorlijn.

Sint-Pieters-Leeuw – RUP Open ruimte

Met de opmaak van het RUP open ruimte wenst de gemeente Sint- Pieters-Leeuw uitvoering te geven aan zijn gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De afbakening van de geselecteerde open ruimtestructuren en de uitwerking van bijhorende ontwikkelingsperspectieven worden hierbij vooropgesteld.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart