Bilzen - Belron

Kwalitatieve industrie-architectuur vindt natuur

De realisatie van een nieuw distributiecentrum vraagt niet enkel een eigentijds, functioneel en kwalitatief gebouw maar ook een omgeving die de functionaliteit en de uitstraling van dit gebouw versterkt. De omgevingsaanleg kan worden opgesplitst in vier segmenten: de infrastructurele voorzieningen ten behoeve van het laden en lossen voor vrachtverkeer, de personeels- en bezoekersparking, de ontspanningszone voor personeel en de omringende groenaanleg.

De toegang voor het vrachtverkeer via de Kruisbosstraat wordt gescheiden van het andere verkeer. Door middel van een 8 m brede weg wordt het vrachtverkeer rondom het gebouw geleid naar de drie laad- en loskuilen. Het parkeren voor personeel en bezoekers wordt georganiseerd aan de zijkant van het gebouw en aangekleed door hoge en lage grassen en een bomengrid. Zo wordt de parking, inclusief auto’s, geïntegreerd in het landschap.

Om het personeel waardevolle ontspanningsmomenten te kunnen bieden, werd er aan de refter een gepaste buitenruimte ontworpen. Deze buitenruimte bestaat uit een terraszone waar een extra dimensie werd aan gegeven door te spelen met niveaus, afgebakende ronde zones met diverse invullingen en verdiepte en verhoogde grasvormen. Verder is de terraszone verrijkt met enkele meerstammige (landschappelijke) bomen.

Uiteraard is er bij het ontwerp ook veel aandacht gegaan naar een duurzame oplossing voor het hemelwater. De zone langs de vrachtroute werd aangelegd met gazon met een gracht die aansluit op een bestaande gracht langs de Kruisbosstraat. De opvang en infiltratie van hemelwater gebeurt dankzij een buffervijver die tevens een meerwaarde vormt voor de groenaanleg en de beleving van de buitenruimte.

Projecten die jou wellicht ook interesseren

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart