Zellik - Distributiecentrum Delhaize

“Hoogste standaard in gekoeld distributiecentrum„

Om een overzicht te krijgen van de site in Zellik en de mogelijke optimalisatie van het distributiecentrum had Delhaize de opdracht gegeven om een masterplan op te stellen voor deze site. Hierbij werden de potenties en knelpunten in kaart gebracht om op basis van deze analyse verschillende scenario’s en varianten uit te werken. Bij de uitwerking werd onder meer aandacht geschonken aan een efficiënte en veilige in- en uitstroom van vracht- en autoverkeer, en een maximale uitbouw van het DC-freshgebouw.

Delhaize wenste op de site Broekooi in Zellik een nieuw gekoeld distributiecentrum te bouwen: DC Fresh III. DC Fresh III diende minstens identiek te zijn aan DC Fresh II qua afwerkingsgraad en te beantwoorden aan de meest recente bouwstandaard en technologische milieustandaard waarbij standaard de hoogste graad van ontwikkeling van een bepaalde discipline of techniek omvat.

Het project heeft betrekking op het totaal bouwproject. Het project omvat dus minimum de volgende deelopdrachten. Deze lijst is louter indicatief bij wijze van projectomschrijving en dus zeker niet limitatief. Gesloten ruwbouw: bouwrijp maken van het terrein, (paal)funderingen, open ruwbouw, vloerplaat op volle grond, tussenvloeren, dakwerken, buitengevel, buitenschrijnwerk, poorten, uitrusting laadkades, binnenwanden, binnenschrijnwerk, sociale lokalen, sanitair, buitentrappen Technieken: industriële koeling, elektriciteit, verluchting, verwarming, bliksembeveiliging, rookafvoer, sprinkler, brandveiligheidsvoorzieningen, liften, verlichting, perslucht, loodgieterij, IT uitrustingen, security, nutsleidingen Buitenaanleg: riolering, buffering, buitenaanleg, beplanting.

zellik distributiecentrum delhaize bouwheer d+a

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart