Vilvoorde - Jeugdhulpcentrum Tonuso

“Warme plek voor een kwetsbare periode”

Enkele jaren geleden verwierf vzw Tonuso de oude schoolsite in het hartje van Vilvoorde voor de inrichting van een nieuw centrum voor jeugdzorg. Vermits het beheer van een bouwproject van die schaal niet tot de expertise van de vzw behoort, werd D+A als co-bouwheer ingeschakeld om hen hierin te begeleiden. In eerste instantie werd het ontwerpteam conform de wet op overheidsopdrachten versterkt met een architect, ingenieur technieken en een veiligheidscoördinator. Vervolgens werd een participatief proces in gang gezet tussen de ontwerpers en de begeleiders om de bouwkundige elementen maximaal af te stemmen op de beoogde werking. Hierbij werd gestreefd naar het realiseren van een warm thuis voor de jeugd en een aangename werkplek voor het personeel. Het bouwprogramma omvat de renovatie en wederopbouw van de oude schoolgebouwen en de bijhorende omgevingsaanleg.

Visualisaties © ZAmpone

De site is gelegen op een strategische locatie in het centrum van Vilvoorde maar biedt tegelijkertijd ook het groene karakter en de rust door de beslotenheid van het binnengebied. Het oude karaktervolle schoolgebouw staat midden in de royale open buitenruimte die je van op de straat niet op deze plek zou verwachten. Door een aantal eenvoudige ingrepen kunnen de troeven van deze unieke plek helemaal tot hun recht komen.

Naast de gebouwde context heeft het ontwerp ook aandacht voor de maatschappelijke visie van het project die verder rijkt dan de grenzen van de site. Er is nagedacht over hoe de site een ‘warme thuis’ kan zijn voor de jongeren en aangename ‘werkplek’ voor de begeleiders en het personeel en over hoe de site in dialoog kan treden met haar omgeving.

Er zijn twee toegangen tot de site met elk een heel eigen karakter. De jongeren komen binnen via het boogpoortje aan het Heldenplein, de andere gebruikers komen via de onderdoorgang in het nieuwe gebouw aan de Witherenstraat. Ook de jongeren die in de TCK studio’s wonen komen via hier op de site. In het ontwerp werd deze opsplitsing bewust gemaakt zodat iedereen onafhankelijk en in de juiste sfeer kan binnenkomen.

Door het schoolgebouw te ontdoen van de aanbouwen komen we tot een vereenvoudigd volume waar het licht rijkelijk kan binnenvallen. Dit geeft aanleiding tot een leesbaar plan waar de relatie tussen de verschillende functies en tussen het gebouw en de omgeving op een eenvoudige, logische maar toch boeiende manier gemaakt kan worden.

De drie bestaande bomen geven het binnengebied een enorm groen karakter. Dit willen we verder trekken in de buitenruimte tussen het schoolgebouw en het boogpoortje  aan het heldenplein. De circulatie (brandweer – parochie – jongeren – begeleiders – personeel) werd zo bedacht dat de bestaande bomen bewaard kunnen blijven. Alle gebouwen op de site kunnen maximaal van het groen genieten.

Aan de Witherenstraat komt een nieuwbouw. Ook hier een eenvoudig en compact volume met centraal een onderdoorgang voor de brandweer. De sokkel van het gebouw herbergt de ‘werkruimtes’, op de verdiepingen komen de woningen. Dit onderscheid is ook te voelen in de materialiteit. Dit gebouw aan de straat zal naast het boogpoortje aan het Heldenplein het ‘gezicht’ van de site worden. Door de inkompoort meer naar binnen te schuiven een de burgerruimte aan de straatzijde te voorzien treedt het project in dialoog met de omgeving en wordt een zachte grens gemaakt. Ook hier zou het platte dak eenvoudig toegankelijk gemaakt kunnen worden als een gezamelijke buitenruimte voor de woningen.

Beelden werf 2023

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart