Mechelen - Porsche Center

“Uitwerking met ecologische gedachte„

Bij de inrichting is rekening gehouden en ingespeeld op de specifieke ligging van de site langs de waterloop de Vrouwvliet,. Dit vertaalde zich in een verantwoorde groenaanleg en –beheer die kansen geeft aan natuurontwikkeling en biodiversiteit, en hoe werknemers en bezoekers daar kunnen van meegenieten. De reservatiestrook langs de R6 en de zone van de hoogspanningsleiding maakten bepaalde delen van het projectgebied ongeschikt voor ontwikkeling van bedrijvigheid. Deze zones vormden de perfecte locatie voor het uitwerken van een biologisch waardevolle groene vinger langs de Vrouwvliet.

Deze ecologische gedachte is ook doorgetrokken bij de uitwerking van het gebouw. Daarbij is de keuze uitgegaan naar gebruik van een warmtepomp , het toepassen van LED-verlichting voor de showroom en kantoren en is er bij het EPB gestreefd naar een zo laag mogelijke K-waarde.

De basisopbouw van het Porsche Center is 2-ledig: een rechthoekig bouwdeel (workshop) waarnaast een tweede bouwdeel ligt in ‘zwaai-vorm’ (showroom en canopy). Beide bouwdelen zijn verbonden via een 2-verdiepingshoge rechthoekige structuur. De structuur van de showroom en de canopy is volledig opgebouwd uit een staalskelet, met H-liggers en kokerkolommen. Omdat deze structuur in de showroom zichtbaar blijft, werd reeds van in predimensioneringsfase gezocht naar het meest efficiënte en uniforme structuurgrid. Samen met de aannemer werden alle verbindingsdetails in uitvoeringsfase uitgepuurd tot een mooi uniform geheel.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart