Lanaken - Beeldkwaliteitsplan

Het DNA van Lanaken is opgebouwd uit de vergaarde kennis en inzichten van analyse en participatie. Er werd een creatieve sprong gemaakt om te komen tot een overkoepelende visie. In de visie is namelijk uitgegaan van een groene en een rode drager die samen de kapstok vormen waar het gehele beeldkwaliteitsplan aan ophangt. Doel van de visie is om de groene en rode drager te versterken en herkenbaarder te maken. Op strategische locaties komen de dragers samen.

GROENE DRAGER

De groene drager staat voor het landschap dat van het buitengebied doordringt tot in het hart van Lanaken. De groenstructuur van Lanaken laat zich opdelen in twee sferen: de landschappelijke groenstructuur in het dal van de Langkeukelbeek en de groenstructuur in het openbaar domein van straten en pleinen. Binnen de visie is het landschap leidend voor toekomstige ontwikkelingen in het buitengebied en cruciaal voor de leefbaarheid in de kern en dit alles rond de as van de Langkeukelbeek. Het welslagen van dit project is dan ook gelinkt aan de verbetering van de waterkwaliteit van de Langkeukelbeek en de verruiming van de waterkwantiteit.

RODE DRAGER

De rode drager bestaat uit twee historische linten die elkaar kruisen in het hart van de kern. De visie voor de rode drager omvat het heropwaarderen en herkenbaarder maken van het winkelhart waarin sfeervolle pleinen een belangrijke rol spelen. Dit wordt bereikt door een herkenbare beeldkwaliteit, heldere en attractieve looplijnen, een hoge verblijfskwaliteit, duidelijke (straat)wanden en een logische verkeerscirculatie.

1: conceptversie van de overkoepelende visie, 2: de groene drager met recreatieve routes tussen het buitengebied en het centrum, 3: het beekdallandschap met daarin harmonieus opgenomen het sportlandgoed Heilig Hartcollege, 4: centrum met heldere looplijnen en een compact winkelcentrum, 5: sfeervolle pleinen verhogen de beeldkwaliteit

Bovenstaande visie is geconcretiseerd door visualisaties en referentiebeelden. Bij verschillende deelgebieden is naast het ruimtelijk verbeelden van de visie dieper ingegaan op aspecten als groenstructuur, verharding, meubilair, verlichting, reclame- en gevelbeleid en uitvoeren van beheer en onderhoud.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart