Anderlecht - Campus Spoor West

De werken bestonden uit het heraanleggen van de zone tussen de nieuwe sporthal en de aangrenzende, achterliggende gebouwen. De zone wordt ingericht als een open ruimte in twee verhardingen. Deze open ruimte is enerzijds afgestemd op het laad- en losverkeer dat hier mogelijk moet gemaakt worden. Anderzijds is het een open plek die de gebruikers zelf kunnen invullen aan hun noden. Hierdoor kan de ruimte mee evolueren in de tijd. De rand wordt groen uitgewerkt, rekening houdend met het niveauverschil. Hierbij wordt er volgens het principe van een amfitheater een openluchtklas geïntegreerd ter hoogte van het Sint-Guido-Instituut.

Langs de school Cardijn is er een kruiden -en moestuin met een kippenren waar de kinderen zelf hun groenten en kruiden kunnen kweken en eieren kunnen rapen. Verder is er een speelweide voorzien met een talud en een wilgentunnel met een wiglo. Hier kunnen de kinderen spelen en vertoeven in een geborgen sfeer. Grenzend aan de speelweide is er een fietsenstalling voorzien met 80 fietstalplaatsen.

Wat je nog niet wist

Grimbergen – RUP herbestemming open ruimte

Met dit RUP werd beslist om de tientallen hectare in Humbeek en Beigem niet meer als woonuitbreidingsgebied te bestemmen, maar…

Provincie Antwerpen – PRUP Het Leeg – Rietbeemden

De provincie Antwerpen wenst een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor Het Leeg – Rietbeemden en de zone ten…

Asse – stedenbouwkundige begeleiding kasteeldomein ‘De Morette’

Zowel het park, de nog aanwezige historische bebouwing als de grootschalige boomgaard hebben dringend diverse ingrepen nodig om hun behoud…

Liedekerke – sociaal bouwproject

Stabiliteitsstudie voor een sociaal bouwproject in het centrum van Liedekerke.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart