Provincie Antwerpen - Structuurvisie PRUP Poort Vrieselhof en Fort van Oelegem

De opmaak van de structuurvisie en het hieruit voortvloeiend provinciaal RUP voor de Poort Vrieselhof – Fort van Oelegem volgt rechtstreeks uit de selectie van de Fortengordels rond Antwerpen als bakens van de landschappelijke structuur, een erkenning van hun waarde en groot potentieel. Ze bezitten een cocktail van toeristisch-recreatieve troeven en oefenen een grote aantrekkingskracht uit op het grootstedelijk gebied Antwerpen. De provincie wenst Vrieselhof – Fort van Oelegem uit te bouwen tot poort in het kader van het strategisch project fortengordels. 

Het gebied kent uiterst belangrijke natuurlijke en ecologische waarden, zowel op Vlaams als Europees niveau. Het gebied maakt dan ook grotendeels, met uitzondering van het parkgedeelte in het zuiden, deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk ‘De Schijnvallei’ en behoort tot het habitatrichtlijngebied ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’.

Voorliggende structuurvisie en het hieruit voortvloeiend provinciaal RUP dienen de uitbouw van het gebied Vrieselhof – fort van Oelegem tot een poortgebied te garanderen.

D+A_studiebureau_RP_Provincie-Antwerpen_PRUP Vrieselhof – Fort van Oelegem_foto
D+A_studiebureau_RP_Provincie-Antwerpen_PRUP Vrieselhof – Fort van Oelegem_structuurvisie

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart