Gent - Masterplan Campus Ardoyen LOT S.04

Op verzoek van de kwaliteitskamer werd een micro masterplan opgemaakt voor het lot S.04 uitgegeven door TLG (Tech Lane Ghent Science Park). Doel is om, vertrekkende van de beeldkwaliteitsnota, de potenties van het lot verder te verfijnen en uit te diepen om zo een coherent eindbeeld te garanderen.

Het projectgebied is gelegen binnen het Technologiepark Ardoyen. Dit bedrijvenpark is gelegen te Zwijnaarde in het zuiden van de stad Gent en meer bepaald ter hoogte van de kruising tussen de E40 en E17. Het micro masterplan wordt opgemaakt voor het perceel S.04 dat zich centraal in het noorden van het technologiepark bevindt.

TLG wenst op het perceel twee volumes met elk hun gezicht naar zowel de E40 als naar het technologiepark. Eén van deze bouwvolumes zal in gebruik genomen worden door Daikin. Het tweede bouwvolume zal door TLG toegewezen worden aan een nog nader te bepalen eindgebruiker.

Inplanting gebouwen en relatie omgeving

Buiten de ontsluitingslocatie zal ook de uiteindelijke invulling van de percelen een grote invloed hebben op het publieke domein. Het plan voorziet in de ontwikkeling van twee bouwvolumes voor twee verschillende bedrijven. Eén van de bouwvolumes zal in gebruik genomen worden door de bouwheer, zijnde het bedrijf Daikin. Het tweede bedrijfsvolume zal in gebruik genomen worden door een nog nader te bepalen onderneming. Hoe deze nader te bepalen onderneming zijn perceel zal invullen staat nog vrij maar het is noodzakelijk dat beide bedrijfsvolumes rekening houden met de volgende voorschriften:

1. De twee bouwvolumes hebben minstens een deel van het gebouw dat rijkt aan de maximale bouwhoogte van 56 meter (langs de E40)

2. Door een groter deel van het bedrijf te gaan ontwikkelen als een toren (groter oppervlakte die de verplichte maximale bouwhoogte van 56 meter nastreeft)

→ Kan het gebouw een kleinere footprint krijgen

→ Krijgt het gebouw meer vrijheid in de diepte

→ Komt er meer pleinruimte vrij

→ Wordt het bedrijf een eyecatcher met een grote zichtbaarheid vanaf de E40 en de R4

3. Het is ten alle tijde zeer belangrijk om in te zeten op de leesbaarheid en de sferen vande verschillende gevels

4. Het is essentieel om de relatie tussen het publiek domein (plein, park, …) en de bedrijven te optimaliseren. Daarom dienen de bedrijven voorzien te worden van een transparant gelijkvloers dat de relatie tussen binnen en buiten zal benadrukken.

5. Het is belangrijk om de twee volumes qua vorm en architectuur op elkaar af te stemmen zodat ze beschouwd kunnen worden als een ensemble of een geheel.

6. Het zou een mogelijkheid kunnen zijn dat de gebouwen visueel en/of fysiek aan elkaar verbonden worden door gebruik te maken van een luifel of een gaanderij (maar dit is uiteindelijk te bekijken met de eindgebruikers, m.a.w. niet verplicht).

7. Door te werken met een teruggetrokken eerste bouwlaag wordt de ontmoetingsruimte deel van het ontwerp. De publieke buitenruimte wordt doorgetrokken tot in het gebouw en vormt de entree van de nieuwe ontwikkeling.

Schematische bepaling van de zones en bijhorende sferen

Het projectgebied kent volgende zones: groenzone, ontwikkelingszone, verblijfszone, gemeenschappelijke zone en zone voor occasioneel verkeer. De voorgestelde beelden zijn ter referentie.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart