Terhagen - Ruimtelijke visie en BKP Molleveld

Het projectgebied ligt tussen de kernen van Boom en Rumst en bestaat momenteel uit kleine arbeiderswoningen. Het openbaar domein is beperkt en er is weinig groenvoorziening. In het verleden werd in deze streek massaal klei gewonnen voor de baksteenindustrie. Hierdoor ontstonden nieuw-gevormde landschappen met pioniersbossen. De ligging naast de Rupel, met zijn getijdenwerking, biedt een waaier aan biologische en recreatieve troeven. Verder is deze zone ideaal gelegen als woonlocatie tussen Antwerpen en Brussel, vlakbij zowel de A12 als de E19.

In het voorstel voor het wedstrijddossier brachten we al deze elementen in overweging en ontwierpen we een geïntegreerde en kwalitatieve nieuwe woonomgeving met respect voor de historische, natuurlijke en landschappelijke troeven van het gebied.

Langsheen de oever en de dijk wordt een royale, groene en waterrijke ruimte voorzien. De verschaling en versnijding van het woonweefsel gebeurt op het hoogste schaalniveau door het vormgeven van brede, groene, landschappelijke verbindingen tussen de oever en het hoger gelegen noordelijke plateau met de kleiputten. Bovendien sluiten deze open ruimtes aan op de historische ondertunnelingen onder de Kapelstraat door zodat deze ook ingezet kunnen worden als ecologische
verbindingen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart