Asse - Beleidsplan ruimte

“Op weg naar tijdloze ruimte„

Asse staat, zoals vele steden vandaag, voor heel wat nieuwe uitdagingen. Trends zoals globalisering, demografische evoluties, economische transities en veranderende mobiliteit hebben de nodige impact op het ruimtegebruik. Ook de klimaatverandering en energietransitie vereisen een nieuwe manier van omgaan met de ruimte. De voedselproductie en biodiversiteit komen steeds meer onder druk te staan en vragen eveneens om ruimtelijke oplossingen.

Om een antwoord te bieden op de ruimtelijke uitdagingen van vandaag en morgen, maakt  Asse een beleidsplan Ruimte op. Dit plan vormt de strategische basis waarbinnen een duidelijk ruimtelijk toekomstperspectief wordt uitgetekend. Asse gaat voor een dynamisch plan met een langetermijnvisie en concrete strategische acties die haalbaar en uitvoerbaar zijn.

D+A_studiebureau_RP_Asse_Beleidsplan open ruimte_panorama_markt
D+A_studiebureau_RP_Asse_Beleidsplan open ruimte_panorama_centrum asbeek
D+A_studiebureau_RP_Asse_Beleidsplan open ruimte_panorama_centrum Mollem
D+A_studiebureau_RP_Asse_Beleidsplan open ruimte_panorama_centrum zellik

Projecten die jou wellicht ook interesseren

Ninove – Abdijsite

Toen de woning met eigendom aan de hoek van de Kloosterweg met het Kerkplein tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk te koop stond,…

Provincie Antwerpen – PRUP Het Leeg – Rietbeemden

De provincie Antwerpen wenst een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor Het Leeg – Rietbeemden en de zone ten…

Provincie Antwerpen – Structuurvisie PRUP Poort Vrieselhof en Fort van Oelegem

De opmaak van de structuurvisie en het hieruit voortvloeiend provinciaal RUP voor de Poort Vrieselhof – Fort van Oelegem volgt…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart