Asse - Beleidsplan ruimte

“Op weg naar tijdloze ruimte„

Asse staat, zoals vele steden vandaag, voor heel wat nieuwe uitdagingen. Trends zoals globalisering, demografische evoluties, economische transities en veranderende mobiliteit hebben de nodige impact op het ruimtegebruik. Ook de klimaatverandering en energietransitie vereisen een nieuwe manier van omgaan met de ruimte. De voedselproductie en biodiversiteit komen steeds meer onder druk te staan en vragen eveneens om ruimtelijke oplossingen.

Om een antwoord te bieden op de ruimtelijke uitdagingen van vandaag en morgen, maakt  Asse een beleidsplan Ruimte op. Dit plan vormt de strategische basis waarbinnen een duidelijk ruimtelijk toekomstperspectief wordt uitgetekend. Asse gaat voor een dynamisch plan met een langetermijnvisie en concrete strategische acties die haalbaar en uitvoerbaar zijn.

D+A_studiebureau_RP_Asse_Beleidsplan open ruimte_panorama_markt
D+A_studiebureau_RP_Asse_Beleidsplan open ruimte_panorama_centrum asbeek
D+A_studiebureau_RP_Asse_Beleidsplan open ruimte_panorama_centrum Mollem
D+A_studiebureau_RP_Asse_Beleidsplan open ruimte_panorama_centrum zellik

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart