Wezembeek-Oppem - Centrumontwikkeling

“Dorp van de 21e eeuw„

Wezembeek-Oppem wil met dit project de kern van Oppem nieuw leven inblazen en tegelijkertijd de dienstverlening voor haar burgers opkrikken. Op deze unieke locatie pal in het centrum willen we optimaal gebruik maken van alle aanwezige kwaliteiten om te komen tot een voorstel op maat voor de gemeente en op schaal van het dorp.

De invloed van dit project reikt verder dan de directe omgeving van het gemeentehuis. Het projectgebied bevindt zich tussen de historische kern van Oppem en de kern van Wezembeek. Met de ontwikkeling van “De Tuinen van Oppem” hebben we de ambitie om een nieuwe centrum te creëren voor Wezembeek-Oppem en tegelijk een nieuw ijkpunt voor de onmiddellijke omgeving. Wezembeek-Oppem staat onder druk door de ligging nabij Brussel, tegelijkertijd bezit Oppem nog steeds het gemeenschapsgevoel van een hecht dorp. Deze laatste kwaliteit en de dorpse schaal is voor ons cruciaal en willen we versterken met de kernontwikkeling.

Groen ankerpunt

Het nieuwe project moet ten dienste staan van de inwoners van Wezembeek-Oppem. Het NAC, de bibliotheek, de school en een polyvalente zaal worden compact gebundeld rond een voorplein tot een goed functionerende cluster van dienstverlening tussen Wezembeek en Oppem, een ankerpunt voor alle inwoners. Dit wordt gecombineerd met het maken van een groen hart voor Oppem. De nieuwe duurzame woongebouwen worden verzameld rond twee sterke groenruimtes, de ‘Tuin van Straufhain’ en de ‘Maalderstuin’. Bij de aanleg houden we rekening met het gebruik door nieuwe bewoners en de bestaande omwonenden, maar ook door het brede publiek, de school, de lokale jeugdbeweging, en de gemeentediensten. Met dit project voegen we een cruciaal puzzelstuk toe waarmee we het dorpscentrum van Oppem vervolledigen. De ontwikkeling past zich op een evidente manier in binnen het dorpsweefsel, voegt een landschappelijke ecologische verbinding toe en versterkt het functie-aanbod binnen de gemeente. ‘De Tuinen van Oppem’ is een kernontwikkeling voor het dorp van de 21ste eeuw.
D+A verzorgt binnen het team van specialisten de vergunningsaanvraag, het technisch ontwerp infra-structuur-en rioleringswerken en de opvolging van de uitvoering van de werken t/m oplevering.

PROJECTEN DIE JOU WELLICHT OOK INTERESSEREN

Asse – stedenbouwkundige begeleiding kasteeldomein ‘De Morette’

Zowel het park, de nog aanwezige historische bebouwing als de grootschalige boomgaard hebben dringend diverse ingrepen nodig om hun behoud…

Hoeilaart – Gemeenteplein

Het project omvat de herinrichting van het centrum van Hoeilaart waarbij het gedeelte van het plein de rol als evenementenzone…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart