Zwalm - Masterplan en BKP WUG Munkzwalm

“Een betekenisvol centrum voor Munkzwalm„

Met het master- en beeldkwaliteitsplan (BKP) wordt getracht om het centrum van Munkzwalm nieuw leven in te blazen in plaats van het verder te belasten met nieuwe ontwikkelingen. De principes van het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dienen hierbij als leidraad om een ruimtelijk kwalitatief ontwerp te bekomen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de verankering van het ontwerp op de aansluitende functies en landschap van de nabije omgeving. Verder wordt ingezet op zorgvuldig en multifunctioneel ruimtegebruik, functieverweving en energie-efficiëntie. Kortom, een samenhangende en veerkrachtige inrichting die vertrekt vanuit de groenblauwe dooradering van het gebied.

D+A_studiebureau_Munkzwalm_RUP_grondplan

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart