Zennepark als laatste fase van stadsuitbreidingsproject Nederhem

Als laatste fase van het stadsuitbreidingsproject Nederhem wordt het Zennepark aangelegd. D+A nv staat in voor de uitwerking van het ontwerp en de uitvoering van dit mooie project in onze thuisstad Halle. De bestaande harde weginfrastructuur zal plaats maken voor een nieuw park waarin de oude bedding van de Zenne opnieuw in beeld gebracht wordt. Een verrijking voor de natuur, de stad en de buurtbewoners. Het project is tevens een volgende stap in de herwaardering van de Zennevallei.

Het stadsuitbreidingsproject Nederhem, tussen het kanaal Charleroi-Brussel en de spoorlijn naar Brussel, werd ingevuld met een gevarieerd woonaanbod met ééngezinswoningen, appartementen en urban villa’s. De ligging vlakbij het stadscentrum met talrijke voorzieningen zoals scholen, winkels, diensten en de goede ontsluiting met openbaar vervoer maakt Nederhem zeer aantrekkelijk voor alleenstaanden, grote en kleine gezinnen. Het ecologisch ontworpen park biedt de nodige rust aan de bewoners. De combinatie van water, natuur en rust maakt van deze plek een ideale woonomgeving vlakbij de bruisende stad Halle.

Het Zennepark als onderdeel hiervan sluit aan bij het strategisch project ‘Zuurstof voor de Zennevallei’. Op basis van de bestaande groenstructuren en landschapsbepalende elementen zoals bossen, hoogstamboomgaarden, parken, weiden, akkers werd langs de Zenne een corridor uitgetekend die de groenblauwe dooradering voor de toekomst moet verzekeren. Deze dient als leidraad voor de partners om naartoe te werken. De groenblauwe corridor verbindt Het Moeras in Drogenbos, de Zennebeemden in Beersel en Sint-PietersLeeuw, het groen lint in Halle langs de Roggemanskaai, het nieuwe parkje van Nederhem, het Albert- en Elisabethpark, de sites van Lembeek noord en zuid en loopt verder naar Wallonië.

 

(in samenwerking met NV Nederhem, Provincie Vlaams-Brabant, Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei)

(Beelden en bronnen: NV Nederhem, Regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei)

Wat je nog niet wist

Masterplannen en stedenbouwkundige studies

Onze leefwereld is voortdurend in beweging en veel functies eisen hun plaats op in een beperkte ruimte.  Daarom moeten onze…

Van kale parking naar uniek verbindingspunt

Terwijl de werken aan het ecohotel en de ondergrondse parking lopende zijn, bereiden we alles voor om de aanleg van…

Structuur- en beleidsplannen

In een dichtbevolkte regio als Vlaanderen moeten we doordacht omspringen met de beschikbare ruimte. Bij de ontwikkeling van een visie…

Ruimtelijke ordening – ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

De ruimtelijke structuurplannen en beleidsplannen vormen het kader waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen zich kunnen voordoen. Er is een groot instrumentarium voorhanden…

Sport en recreatie

Van voetbal- en hockeyplein tot atletiekpiste. En van speeltuin en skatepark tot natuur- en recreatiezones. D+A Consult bouwde de voorbije…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart