Woonontwikkelingen en verkavelingen

Een aangename woonomgeving creëren die vandaag en morgen relevant is, vereist kennis van zaken. D+A is je aangewezen partner voor het ontwerp en de ontwikkeling van residentiële verkavelingen. Met maximale aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid en ecologie.

D+A studiebureau Sterrebeek Sterea woonontwikkeling groenaanleg

Waarom D+A?

Simpel, wij begeleiden en realiseren je project feilloos – van begin tot eind:

  • opmeting van het terrein
  • ontwikkeling van een visie en masterplan
  • onderzoek van de verkeersafwikkeling
  • technisch ontwerp van de vereiste infrastructuur
  • opstellen van een verkavelingsaanvraag
  • follow-up van de werkzaamheden
  • afpaling van percelen

Dankzij onze ervaring met studieopdrachten voor steden, gemeenten en hogere overheden, kunnen we vlot overleggen met de bevoegde diensten en instanties. Je winst: een groter draagvlak voor je woonontwikkeling.

Wat je nog niet wist

Zennepark als laatste fase van stadsuitbreidingsproject Nederhem

Als laatste fase van het stadsuitbreidingsproject Nederhem wordt het Zennepark aangelegd. D+A nv staat in voor de uitwerking van het ontwerp en…

Structuur- en beleidsplannen

In een dichtbevolkte regio als Vlaanderen moeten we doordacht omspringen met de beschikbare ruimte. Bij de ontwikkeling van een visie…

Ruimtelijke ordening – ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

De ruimtelijke structuurplannen en beleidsplannen vormen het kader waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen zich kunnen voordoen. Er is een groot instrumentarium voorhanden…

Omgevingsaanleg voor eerste klimaatneutrale distributiecentrum van België

Het eerste klimaatneutrale distributiecentrum van België bevindt zich in een industriegebied te Lummen gelegen langsheen de autosnelweg A13/E313.

Veiligheidscoördinatie

Op zoek naar een door de wol geverfde partner voor veiligheidscoördinatie van je openbare, publiek-private of privatieve bouwwerken? D+A klaart…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart