Woonontwikkelingen en verkavelingen

Een aangename woonomgeving creëren die vandaag en morgen relevant is, vereist kennis van zaken. D+A is je aangewezen partner voor het ontwerp en de ontwikkeling van residentiële verkavelingen. Met maximale aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid en ecologie.

D+A studiebureau Sterrebeek Sterea woonontwikkeling groenaanleg

Waarom D+A?

Simpel, wij begeleiden en realiseren je project feilloos – van begin tot eind:

  • opmeting van het terrein
  • ontwikkeling van een visie en masterplan
  • onderzoek van de verkeersafwikkeling
  • technisch ontwerp van de vereiste infrastructuur
  • opstellen van een verkavelingsaanvraag
  • follow-up van de werkzaamheden
  • afpaling van percelen

Dankzij onze ervaring met studieopdrachten voor steden, gemeenten en hogere overheden, kunnen we vlot overleggen met de bevoegde diensten en instanties. Je winst: een groter draagvlak voor je woonontwikkeling.

Wat je nog niet wist

Ontwerp infrastructuur en technische uitwerking voor Ringpark ’t Schijn

Ringpark Het Schijn is een 25 ha groot onderdeel van De Grote Verbinding, een project dat de Oosterweelverbinding, de Scheldeoeververbinding…

Stabiliteitsstudies

Met een stabiliteitsstudie onderzoeken we welke maatregelen nodig zijn om de stabiliteit van je gebouw te waarborgen. Dat gaat van…

Structuur- en beleidsplannen

In een dichtbevolkte regio als Vlaanderen moeten we doordacht omspringen met de beschikbare ruimte. Bij de ontwikkeling van een visie…

Planologisch attest

Onze samenleving verandert in ijltempo. Snel schakelen en adequaat inspelen op trends en ontwikkelingen is dan ook essentieel – zowel…

Veiligheidscoördinatie

Op zoek naar een door de wol geverfde partner voor veiligheidscoördinatie van je openbare, publiek-private of privatieve bouwwerken? D+A klaart…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart