Woonontwikkelingen en verkavelingen

Een aangename woonomgeving creëren die vandaag en morgen relevant is, vereist kennis van zaken. D+A is je aangewezen partner voor het ontwerp en de ontwikkeling van residentiële verkavelingen. Met maximale aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid en ecologie.

D+A studiebureau Sterrebeek Sterea woonontwikkeling groenaanleg

Waarom D+A?

Simpel, wij begeleiden en realiseren je project feilloos – van begin tot eind:

  • opmeting van het terrein
  • ontwikkeling van een visie en masterplan
  • onderzoek van de verkeersafwikkeling
  • technisch ontwerp van de vereiste infrastructuur
  • opstellen van een verkavelingsaanvraag
  • follow-up van de werkzaamheden
  • afpaling van percelen

Dankzij onze ervaring met studieopdrachten voor steden, gemeenten en hogere overheden, kunnen we vlot overleggen met de bevoegde diensten en instanties. Je winst: een groter draagvlak voor je woonontwikkeling.

Wat je nog niet wist

Blauwgroen Vlaanderen

Aquafin NV en Vlario lanceerden in juni een website om professionals die zich bezig houden met de inrichting van de…

Mobiliteit en verkeer

Nieuwe projecten uitwerken zonder de nodige aandacht voor mobiliteit en verkeer is ondenkbaar in onze huidige leefwereld.

Zennepark als laatste fase van stadsuitbreidingsproject Nederhem

Als laatste fase van het stadsuitbreidingsproject Nederhem wordt het Zennepark aangelegd. D+A nv staat in voor de uitwerking van het ontwerp en…

Ruimtelijke ordening – ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

De ruimtelijke structuurplannen en beleidsplannen vormen het kader waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen zich kunnen voordoen. Er is een groot instrumentarium voorhanden…

Inrichting bedrijfsterreinen

CO2-neutrale bedrijfsterreinen vormen een aanzienlijke uitdaging. D+A is je doorgewinterde partner om die duurzaamheidsuitdaging in goede banen te leiden. Zo…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart