PPS – Publiek Private Samenwerking

D+A heeft in zijn 40-jarige bestaan brede ervaring opgebouwd met het beheren van totaalprojecten voor zowel de overheid als voor privébedrijven. Voor de oplevering van een PPS-project (Publieke Private Samenwerking) werken de publieke en de private sector samen aan de realisatie van publieke infrastructuur.

Deze projecten zijn zeer divers, ook binnen de D+A-portfolio. Zo werkten we bij D+A samen binnen een PPS-structuur zowel aan de constructie van wegenis als voor het opzetten van publieke gebouwen zoals scholen en sportinfrastructuur. Binnen de D+A PPS-cases zitten ook residentiële verkavelingen, kernversterkingen,…

Het veelzijdige team van D+A biedt binnen een PPS-project de volgende diensten aan:
stedenbouwkundige begeleiding;
ontwerp publieke ruimte;
technisch ontwerp wegen en riolering;
BIM;
grondverzet;
veiligheidscoördinatie;
stabiliteit.

Contacteer ons >>

recente projecten

Wezembeek-Oppem – PPS Centrumontwikkeling

De Tuinen van Oppem wil de kern van Oppem nieuw leven inblazen en zo ook de dienstverlening voor haar burgers opkrikken.

Machelen – PPS Kernversterking

Aanvraag vergunning en technisch ontwerp wegenis en riolering.

Halle – Nederhem

Ontwerp bestrating inclusief riolering en waterbuffering voor nieuwe woonwijk

Rotselaar, sportpark

Realisatie sportoase: voetbalterreinen, polyvalent sportterrein, skateterrein, speelzone, Finse piste,…