Wereldwaterdag 2022

Het doel van de Wereldwaterdagcampagne is het bevorderen van het voorbereid zijn op rampen, het delen van kennis op regionaal niveau en het vergroten van het publieke bewustzijn over de diverse elementen van rampen die met water te maken hebben. Het is eveneens de bedoeling wereldwijd politieke en gemeenschapsacties ter voorkoming en verminderingen van water gerelateerde rampen te inspireren, opdat levens en bezittingen gered zouden kunnen worden. Daarnaast moeten de acties die vanuit Wereldwaterdag georganiseerd worden, bijdragen aan de Millennium Ontwikkelingsdoelstelling met betrekking tot het verminderen van armoede en het bouwen aan duurzame ontwikkeling.

Het thema van Wereldwaterdag 2022 is ‘Grondwater, het onzichtbare zichtbaar maken.’ Grondwater is onzichtbaar, maar de impact ervan is overal zichtbaar. Uit het zicht, onder onze voeten, is grondwater een verborgen schat die ons leven verrijkt. Bijna al het vloeibare zoet water in de wereld is grondwater. Naarmate de klimaatverandering erger wordt, zal grondwater steeds kritischer worden. We moeten samenwerken om deze kostbare hulpbron duurzaam te beheren. Grondwater mag dan uit het zicht zijn, het mag niet uit het hoofd zijn.

Tal van activiteiten zijn terug te vinden op de website van de Vlaamse waterdagen.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart