Nieuwe verkaveling voor Matexi te Sterrebeek – Voskapelstraat

28.03.2017

Voskapelstraat

In opdracht van Matexi Vlaams-Brabant heeft D+A een verkavelingsaanvraag opgesteld voor een woonproject gelegen te Sterrebeek tussen de Mechelsesteenweg en Voskapelstraat. Het project betreft een invulling van een binnengebied in harmonie met de ruimere omgeving.  Matexi voorziet in de ontwikkeling van grondgebonden woningen en appartementen. Er wordt geopteerd voor een grote variëteit van woontypologieën.

Binnenkort gaan de infrastructuurwerken van start : de aanleg van een aantal nieuwe woonstraten, parkeerzones en groene ruimtes met de bijhorende rioleringswerken : de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voorzien van de nodige buffercapaciteit voor de tijdelijke opvang en buffering  van hemelwater.