Uw stad of gemeente klimaatbestendig inrichting - stadsboulevard

De Vlaamse Overheid omschrijft zes ruimtelijke strategieën voor het creëren van een klimaatadaptieve stad. Deze strategieën worden geordend  volgens ruimtelijke ingreep en die hebben invloed op verschillende klimatologische effecten gelijktijdig. De primaire klimatologische effecten zijn: hittestress, droogte en wateroverlast.

 Een van de ruimtelijke strategieën is het ontharden: de bodemafsluiting verminderen door verharding weg te nemen, in functie van meer groene ruimte, of de verharding waterdoorlatend te maken. Het ontharden of ‘doorprikken’ van de bodem heeft een positieve invloed op de effecten van klimaatverandering.

Er zijn verschillende ingrepen mogelijk om de ruimte te ontharden. Een van de mogelijke maatregelen is de aanleg van stadsboulevards: brede, groene straten die niet alleen dienen als verkeersader, maar ook als ontmoetingsplek en groene oase in de stad.

Het concept van stadsboulevards is geïnspireerd op de beroemde boulevards in Parijs, zoals de Champs-Élysées. Deze brede, groene straten bieden niet alleen ruimte voor voetgangers en fietsers, maar ook voor bomen, planten en ander groen. Hierdoor ontstaat er niet alleen meer ruimte voor groen, maar wordt ook de leefbaarheid en gezondheid van de stad vergroot. Stadsboulevards bieden namelijk een aangename omgeving om te wandelen, te fietsen, te spelen of gewoon te genieten van de natuur.

Het aanleggen van stadsboulevards vergt weliswaar een grote investering, maar op lange termijn biedt het ook vele voordelen. Zo kan het bijdragen aan een verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van hittestress. Daarnaast kan het de waarde van omliggende gebouwen en woningen doen toenemen, wat economisch gezien ook voordelen heeft. Bovendien kunnen stadsboulevards zorgen voor een vermindering van verkeersongevallen, doordat er meer ruimte is voor fietsers en voetgangers.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart