Tervuren - Royal Golf Club

“Statige en duurzame infrastructuur voor golfclub„

In het kader van de heropbouw van een hangaar en afslaggebouw en de heraanleg van de parking en toegangsweg tot de golfclub werd een masterplan opgemaakt. D+A stond in voor het technische studiewerk en de samenstelling van het vergunningsaanvraagdossier.

Een randvoorwaarde van het ontwerp was het behoud van enkele kastanjebomen in het westen van het projectgebied. Met het oog op een duurzaam ontwerp werd geopteerd voor het gebruik van wortelbruggen om wortelopdruk te voorkomen. Verder diende het ontwerp rekening te houden met het integraal waterbeheer en in het bijzonder het afkoppelings- en gescheiden rioleringsbeleid. D+A maakte hiervoor een hydraulische studie op om de impact van het project op het huidige afwateringssysteem af te toetsen en dus ook de haalbaarheid van het project te kunnen afwegen. Dit zowel voor afval- als hemelwater.

Wortelbruggen

Een paar statige bomen vlak naast de toegangsweg verdienden een groeiplaatsinrichting met wortelbruggen. Een wortelbrug is een dragende constructie om de verkeerslasten via een fundering over te brengen aan de ondergrond. Deze introductie van een tweede maaiveld onder de verharding zorgt voor een natuurlijke barrière van lucht. Deze luchtlaag maakt het onnodig voor boomwortels om zich direct onder de verharding te begeven.

Projecten die jou wellicht interesseren

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart