Tervuren - Royal Golf Club

In het kader van de heropbouw van een hangaar en afslaggebouw en de heraanleg van de parking en toegangsweg tot de golfclub werd een masterplan opgemaakt. D+A stond in voor het technische studiewerk en de samenstelling van het vergunningsaanvraagdossier.

Een randvoorwaarde van het ontwerp was het behoud van enkele kastanjebomen in het westen van het projectgebied. Met het oog op een duurzaam ontwerp werd geopteerd voor het gebruik van wortelbruggen om wortelopdruk te voorkomen. Verder diende het ontwerp rekening te houden met het integraal waterbeheer en in het bijzonder het afkoppelings- en gescheiden rioleringsbeleid. D+A maakte hiervoor een hydraulische studie op om de impact van het project op het huidige afwateringssysteem af te toetsen en dus ook de haalbaarheid van het project te kunnen afwegen. Dit zowel voor afval- als hemelwater.

Wortelbruggen

Als groeiplaatsinrichting is hier gekozen om met wortelbruggen te werken. Een wortelbrug is een dragende constructie waarbij de verkeerslasten via een fundering worden overgebracht aan de ondergrond. Door de introductie van een tweede maaiveld onder de verharding wordt een natuurlijke barrière van lucht gemaakt. Deze luchtlaag maakt het onnodig voor boomwortels om zich direct onder de verharding te begeven.

Projecten die jou wellicht interesseren

Leuven – Alfons Smetsplein

Het Alfons Smetsplein vormt een belangrijke schakel in het openbaar weefsel in het centrum van Leuven, het ontwerp versterkt de…

Provincie Antwerpen – PRUP Het Leeg – Rietbeemden

De provincie Antwerpen wenst een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor Het Leeg – Rietbeemden en de zone ten…

Halle – park van Buizingen

Het project is gelegen in Halle, nabij het gemeenteplein van Buizingen en strekt zich uit tussen het fietspad langs de…

Liedekerke – sociaal bouwproject

Stabiliteitsstudie voor een sociaal bouwproject in het centrum van Liedekerke.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart