Tervuren - Royal Golf Club

In het kader van de heropbouw van een hangaar en afslaggebouw en de heraanleg van de parking en toegangsweg tot de golfclub werd een masterplan opgemaakt. D+A stond in voor het technische studiewerk en de samenstelling van het vergunningsaanvraagdossier.

Een randvoorwaarde van het ontwerp was het behoud van enkele kastanjebomen in het westen van het projectgebied. Met het oog op een duurzaam ontwerp werd geopteerd voor het gebruik van wortelbruggen om wortelopdruk te voorkomen. Verder diende het ontwerp rekening te houden met het integraal waterbeheer en in het bijzonder het afkoppelings- en gescheiden rioleringsbeleid. D+A maakte hiervoor een hydraulische studie op om de impact van het project op het huidige afwateringssysteem af te toetsen en dus ook de haalbaarheid van het project te kunnen afwegen. Dit zowel voor afval- als hemelwater.

Wortelbruggen

Als groeiplaatsinrichting is hier gekozen om met wortelbruggen te werken. Een wortelbrug is een dragende constructie waarbij de verkeerslasten via een fundering worden overgebracht aan de ondergrond. Door de introductie van een tweede maaiveld onder de verharding wordt een natuurlijke barrière van lucht gemaakt. Deze luchtlaag maakt het onnodig voor boomwortels om zich direct onder de verharding te begeven.

Projecten die jou wellicht interesseren

Provincie Antwerpen – PRUP Het Leeg – Rietbeemden

De provincie Antwerpen wenst een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor Het Leeg – Rietbeemden en de zone ten…

Ninove – Abdijsite

Toen de woning met eigendom aan de hoek van de Kloosterweg met het Kerkplein tegenover de Onze-Lieve-Vrouwekerk te koop stond,…

Grimbergen – RUP herbestemming open ruimte

Met dit RUP werd beslist om de tientallen hectare in Humbeek en Beigem niet meer als woonuitbreidingsgebied te bestemmen, maar…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart