Technische expertise

Sommige kwesties vragen om een dringende tussenkomst. Denk aan wateroverlast, de berekening van een structuur voor een installatie op een dak, of instabiliteit van gebouwen, funderingen, enzovoort. In al die gevallen reken je op de snelle interventie en technische expertise van D+A Consult.

expertise D+A fotovoltaïsch glazen dak

Evaluatie en tijdelijke oplossing

Bij problemen die urgente actie vereisen, plannen wij een plaatsbezoek in om de situatie te evalueren. Indien mogelijk krijg je meteen passend advies voor een tijdelijke oplossing. Concreet voorbeeld: schoren laten plaatsen om een einde te stellen aan de instabiliteit van een woning. Nadien stellen wij een verslag op van het plaatsbezoek, en werken we een studie uit voor een permanente oplossing.

Studie en permanente oplossing

Met behulp van rekensoftware, diagrammen en manuele berekeningen maken we een controleberekening. Je ontvangt daarvan een heldere samenvatting, inclusief plannen, om meteen aan de slag te gaan. Je beslist zelf met welke partner je in zee gaat om de noodzakelijke werkzaamheden te laten uitvoeren.

expert bouwheer porsche atelier d+a
stadsomgeving liedekerke expertise door d+a

Wat je nog niet wist

Veiligheidscoördinatie

Op zoek naar een door de wol geverfde partner voor veiligheidscoördinatie van je openbare, publiek-private of privatieve bouwwerken? D+A klaart…

Van kale parking naar uniek verbindingspunt

Terwijl de werken aan het ecohotel en de ondergrondse parking lopende zijn, bereiden we alles voor om de aanleg van…

Omgevingsaanleg voor eerste klimaatneutrale distributiecentrum van België

Het eerste klimaatneutrale distributiecentrum van België bevindt zich in een industriegebied te Lummen gelegen langsheen de autosnelweg A13/E313.

Ruimtelijke ordening – ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

De ruimtelijke structuurplannen en beleidsplannen vormen het kader waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen zich kunnen voordoen. Er is een groot instrumentarium voorhanden…

Ontwerp infrastructuur en technische uitwerking voor Ringpark ’t Schijn

Ringpark Het Schijn is een 25 ha groot onderdeel van De Grote Verbinding, een project dat de Oosterweelverbinding, de Scheldeoeververbinding…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart