Infrastructuur: wegen en riolering

Onze ingenieurs en tekenaars werken élk ontwerp – van D+A en externen – uit tot concrete uitvoeringsdossiers. Daartoe:

 • hanteren we ACAD CIVIL 3D;
 • genereren we lengte-en dwarsprofielen;
 • maken we grondverzetplannen op;
 • berekenen we hoeveelheden.

Bestekken en meetstaten opmaken? Dat doen we op basis van het standaardbestek 250 voor de wegenbouw en de catalogus van de genormaliseerde posten.

D+A_studiebureau_Vilvoorde_Leuvensestraat_foto

Up-to-date expertise

Bij D+A ben je zeker van grondige en actuele kennis. Onze specialisten volgen continu opleidingen en bijscholingen. Bovendien zijn we helemaal mee met de nieuwste ontwikkelingen. En dat zowel op juridisch als technisch vlak: van nieuwe materialen en software tot technieken en berekeningsmethodes.

Je rekent ook op onze deskundigheid in:

  • grondverzet
  • waterbeheer
  • BIM

Grondverzet

Het grondverzet dient al tijdens de ontwerpfase mee in rekening te worden gebracht. Met behulp van het 3D-ontwerp (gecreëerd in AutoCad Civil) berekenen onze specialisten het totale volume aan grondverzet. Verkiest de opdrachtgever een nuloperatie? Dan kunnen we het ontwerp met het AutoCad Civil-programma nog optimaal bijsturen.

Eens het grondverzetvolume gekend is, vragen we bij een bodemdeskundiglabo de opmaak aan van het technisch verslag en de conformverklaring. Daarmee kan de aannemer de grond vervoeren binnen het werkterrein of een andere bestemming.

D+A studiebureau Mechelen Stassartstraat verharding
D+A_studiebureau_Leuven_Burchtstraat

Waterbeheer

De ontwikkeling van een ruimte en de eventuele bouw van constructies en wegenissen hebben altijd een invloed op de bestaande waterhuishouding van een gebied. Via waterbeheer streven we verschillende doelstellingen na:

 • het grond- en oppervlaktewater vrijwaren van vervuiling;
 • zoveel mogelijk hemelwater ter plaatse houden;
 • infiltratie mogelijk maken;
 • bescherming bieden tegen overstromingen.

Pijnpunten opsporen en aanpakken

Binnen de afwatering van projecten maken onze ingenieurs een passende beoordeling voor afval- en hemelwater. De modellering van de rioleringsinfrastructuur is essentieel om pijnpunten in het waterbeheer bloot te leggen. En om kostenefficiënte oplossingen en scenario’s aan te reiken voor een duurzame ontwikkeling.

D+A respecteert de recentste wetgeving en richtlijnen bij het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen.

BIM

BIM – Revit en Civil 3D

Transparant samenwerken vereist een eenduidig platform voor alle communicatie rond een bouwproject. Ons uitgangspunt: zet elke expert maximaal in naargelang zijn kennis en ervaring, om zo de realisatie van een project te bevorderen. Daartoe centraliseren we al het voorbereidende werk in een centraal planmodel: BIM.

Proactief en gecentraliseerd

Tijdens de ontwerpfase zit de grootste winst in het centraliseren van alle disciplines: van architectuur en stabiliteit tot technieken. Dat doen we via het BIM-model, beheerd door een centrale projectleider. Zo komen mogelijke conflicten met het bouwkundig gedeelte al in de studiefase aan het licht in plaats van bij de uitvoering.

Ook de uitvoeringsplannen (structuur, stabiliteit, afwerking, technieken) worden opgemaakt in datzelfde BIM-model (Revit). Concreet: per project is er maar één uitvoeringsdossier, beheerd door één verantwoordelijke. 

Omdat ontwerpers en uitvoerders hetzelfde model gebruiken, is er nauw overleg mogelijk. Het uitvoeringsdossier is zelfs mee opgemaakt door de uitvoerders. Alle noodzakelijke details worden uitgetekend. En tijdens de werf zijn alle plannen up-to-date zodat ze effectief as-built zijn bij de projectoplevering.

D+A_studiebureau_Mechelen_Speecqvest_vestenpark_foto
DA_studiebureau_Vilvoorde_Grote_Markt_drone2

Pluspunten van BIM

 • Tijdbesparing door het vermijden van dubbel werk: alle deelstudies vertrekken van hetzelfde model.
 • Minder kans op fouten: men moet geen tekeningen van anderen overnemen, en er is geen risico op misinterpretatie.
 • Actuele informatie voor iedereen beschikbaar: alle betrokken partijen hebben toegang tot de laatste versie.
 • Lagere ereloonkosten: geen dubbele erelonen op dezelfde post. 

Ook na de oplevering van een gebouw heeft het BIM-model een grote meerwaarde. Bijvoorbeeld voor het facilitymanagement om toekomstige onderhoudskosten in te schatten en op te volgen.

Wat je nog niet wist

Vergunning(straject)

Wij begeleiden u in elke stap van het vergunningstraject, vanaf de aanvraag tot aan de goedkeuring.

Ontwerp infrastructuur en technische uitwerking voor Ringpark ’t Schijn

Ringpark Het Schijn is een 25 ha groot onderdeel van De Grote Verbinding, een project dat de Oosterweelverbinding, de Scheldeoeververbinding…

Planologisch attest

Onze samenleving verandert in ijltempo. Snel schakelen en adequaat inspelen op trends en ontwikkelingen is dan ook essentieel – zowel…

Woonontwikkelingen en verkavelingen

Een aangename woonomgeving creëren die vandaag en morgen relevant is, vereist kennis van zaken. D+A is je aangewezen partner voor…

Technisch ontwerp: bedrijfs-en industriegebouwen

D+A biedt oplossingen op mensenmaat, en werkt daartoe nauw samen met specialisten om een optimaal ontwerp te verzekeren. Ontbreekt het…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart