DIT DOEN WIJ VOOR JOU

We ontwerpen én plannen.
We werken het technische luik uit én begeleiden de uitvoering.

En dat doen we zowel voor overheden, bedrijven, projectontwikkelaars als architecten. Dat maakt dat wij altijd en overal onze weg vinden. Dat wij begrip hebben voor elke betrokken partij. En dat we precies weten wat er nodig is om van jouw project een succesverhaal te maken.

01 Je werkt voor DE OVERHEID

Aanpak van kortetermijnbehoeften versus lange termijnvisies en toekomstgerichte herbestemmingen. Duurzame garanties voor de open ruimte. Stadsdelen die vragen om een nieuwe invulling. De inrichting van straten en pleinen. De inplanting van nieuwe sportterreinen. Ruimte voor werken naast ademruimte voor bewoners en bezoekers. Beargumenteren van keuzes, voorzien van de nodige compensaties en in kaart brengen van milieueffecten.

De complexiteit van overheidsopdrachten neemt toe. En jij bent op zoek naar een partner die jouw wereld begrijpt. Die de procedures en jouw manier van werken kent.

We zijn de partner die met jou meedenkt over nieuwe mogelijkheden. De verbinder tussen alle actoren die hun steentje bijdragen aan een nieuw project. Iemand die weet wie hij waar en wanneer aan tafel moet brengen.

En ten slotte vertalen wij al die informatie in een concreet ontwerp en technisch dossier, klaar voor uitvoering.

02 Je bent PROJECTONTWIKKELAAR

Het vergunningstraject wordt steeds complexer.. Ook technisch zijn er steeds meer mogelijkheden . Daarnaast weet je uit ervaring dat ontwerpen voor buitenruimte slechts zelden zowel visueel als technisch in orde zijn.

Wij begrijpen de uitdagingen waar je als projectontwikkelaar voor staat.

Daarom bieden wij jou een passende oplossing. Doordat we goed vertrouwd zijn met overheidsprocedures loodsen we jouw project zo vlot mogelijk doorheen het vergunningsproces.

Porsche showroom zonnepanelen D+A

03 Je bent
ONDERNEMER OF PROJECTMANAGER

Een nieuwbouw, verbouwing of uitbreiding is een heel belangrijk schakelmoment voor jouw bedrijf. Maar hoe weet je zeker wat kan en wat niet? En hoe neem je op zo’n cruciaal moment de beste beslissingen voor jouw bedrijf ?

Wij luisteren naar jouw plannen en ideeën.
Wij screenen de planologische context en geven je een duidelijk beeld van alle mogelijkheden.

Wij maken een haalbaarheidsstudie op, werken concepten en voorstellen uit met aandacht voor de ruimtelijke inpassing van de gebouwen, de bereikbaarheid, de circulatie, het parkeren, de infrastructuur, de riolering, de hemelwaterbuffering en de groenaanleg.

Wij geven jou alle informatie in handen om de best mogelijke beslissing te kunnen nemen. Eens alle keuzes gemaakt zijn, staan we klaar om jou verder te ondersteunen met het technisch ontwerp van de gebouwen en de infrastructuur, de vergunningsaanvraag én volgen we jouw werf op tot jouw project volledig is afgewerkt.

Ontdek het samenwerken met een co-bouwheer.

04 Je bent ARCHITECT

Bouwprojecten worden steeds complexer: er zijn alsmaar meer factoren waarmee rekening moet gehouden worden. Iemand die écht weet waar het over gaat, is dus zeker geen overbodige luxe vandaag.

Om tot het beste resultaat te komen, combineren we jouw expertise graag met de onze: van het onderzoek tot de mogelijkheden op gebied van ruimtelijke ordening over visievorming en masterplannen, het ontwerp van de buitenruimte op maat van het architectuurontwerp en de volledige technische uitwerking. Wij maken ook stabiliteitsstudies op en zorgen voor veiligheidscoördinatie.

samenwerken

Van advies tot uitvoering.
Vertel ons over je project en wij bieden jou een passende oplossing.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart