Structuur- en beleidsplannen

D+A_studiebureau_Munkzwalm_RUP_grondplan

In een dichtbevolkte regio als Vlaanderen moeten we doordacht omspringen met de beschikbare ruimte. Bij de ontwikkeling van een visie over de toekomstige invulling van onze schaarse ruimte, staan twee beleidsinstrumenten centraal:

  • beleidsplannen (voorheen ruimtelijke structuurplannen)
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Deze instrumenten leggen de blauwdruk vast voor de ruimtelijke ontwikkelingen in Vlaanderen. D+A Consult heeft jarenlange ervaring in de opmaak van deze plannen en het bijstaan van provincies, steden en gemeenten om hun ruimtelijk beleid uit te bouwen.

De krijtlijnen van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen werden de afgelopen decennia uitgetekend in structuurplannen op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. D+A stond in voor de opmaak en herziening van vele gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. Momenteel bevindt ons ruimtelijk beleid zich in een overgangsfase: de komende jaren zullen structuurplannen geleidelijk worden vervangen door beleidsplannen.

D+A Consult is de ideale partner om beleidsplannen op te maken die het ruimtelijke beleid van een gemeente uitstippelen voor de komende jaren. Centrale uitgangspunten in deze beleidsplanning zijn onder andere het:

  • optimaliseren van een duurzaam ruimtelijk rendement
  • verweven van functies
  • ruimte garanderen voor wonen en werken
  • creëren van een robuuste en samenhangende open ruimte

D+A onderschrijft deze uitgangspunten, en tekent zo mee de krijtlijnen uit voor  een toekomstgericht, leefbaar en duurzaam Vlaanderen.

Wat je nog niet wist

Vooroplevering van uniek sportproject te Keerbergen

Het FIH gecertificeerde kunstgrasveld voor competitiehockey te Keerbergen werd getest en goedgekeurd. De vooroplevering van die unieke project is gebeurd.

Sport en recreatie

Van voetbal- en hockeyplein tot atletiekpiste. En van speeltuin en skatepark tot natuur- en recreatiezones. D+A Consult bouwde de voorbije…

Technische expertise

Sommige kwesties vragen om een dringende tussenkomst. Denk aan wateroverlast, de berekening van een structuur voor een installatie op een…

Baanbrekende plannen voor de Vesten in Mechelen

Stad Mechelen voorziet een volledige herinrichting van gevel tot gevel op de ringweg. Het doel is om het aandeel gemotoriseerd…

Omgevingsaanleg voor eerste klimaatneutrale distributiecentrum van België

Het eerste klimaatneutrale distributiecentrum van België bevindt zich in een industriegebied te Lummen gelegen langsheen de autosnelweg A13/E313.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart