Structuur- en beleidsplannen

D+A_studiebureau_Munkzwalm_RUP_grondplan

In een dichtbevolkte regio als Vlaanderen moeten we doordacht omspringen met de beschikbare ruimte. Bij de ontwikkeling van een visie over de toekomstige invulling van onze schaarse ruimte, staan twee beleidsinstrumenten centraal:

  • beleidsplannen (voorheen ruimtelijke structuurplannen)
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Deze instrumenten leggen de blauwdruk vast voor de ruimtelijke ontwikkelingen in Vlaanderen. D+A Consult heeft jarenlange ervaring in de opmaak van deze plannen en het bijstaan van provincies, steden en gemeenten om hun ruimtelijk beleid uit te bouwen.

De krijtlijnen van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen werden de afgelopen decennia uitgetekend in structuurplannen op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. D+A stond in voor de opmaak en herziening van vele gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. Momenteel bevindt ons ruimtelijk beleid zich in een overgangsfase: de komende jaren zullen structuurplannen geleidelijk worden vervangen door beleidsplannen.

D+A Consult is de ideale partner om beleidsplannen op te maken die het ruimtelijke beleid van een gemeente uitstippelen voor de komende jaren. Centrale uitgangspunten in deze beleidsplanning zijn onder andere het:

  • optimaliseren van een duurzaam ruimtelijk rendement
  • verweven van functies
  • ruimte garanderen voor wonen en werken
  • creëren van een robuuste en samenhangende open ruimte

D+A onderschrijft deze uitgangspunten, en tekent zo mee de krijtlijnen uit voor  een toekomstgericht, leefbaar en duurzaam Vlaanderen.

Wat je nog niet wist

Technisch ontwerp en infrastructuur

Bij D+A ben je zeker van grondige en actuele kennis. Onze specialisten volgen continu opleidingen en bijscholingen. Bovendien zijn we…

Masterplannen en stedenbouwkundige studies

Onze leefwereld is voortdurend in beweging en veel functies eisen hun plaats op in een beperkte ruimte.  Daarom moeten onze…

Borchtsite te Opwijk komt tot leven

Op vraag van de gemeente Opwijk heeft D+A een ‘restruimte’ nabij het centrum en in het verlengde van het park…

Sport en recreatie

Van voetbal- en hockeyplein tot atletiekpiste. En van speeltuin en skatepark tot natuur- en recreatiezones. D+A Consult bouwde de voorbije…

Inrichting bedrijfsterreinen

CO2-neutrale bedrijfsterreinen vormen een aanzienlijke uitdaging. D+A is je doorgewinterde partner om die duurzaamheidsuitdaging in goede banen te leiden. Zo…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart