Nieuwe opdracht: strategisch masterplan bedrijventerrein TTS

07.09.2018

Strategisch_masterplan_TTS_DA_Consult

In opdracht van de intercommunale Interwaas is D+A Consult aangesteld voor de opmaak van een strategisch masterplan voor de reconversie van het bedrijventerrein TTS. Het projectgebied TTS (afkomstig van Temse, Tielrode, Sint-Niklaas) is een regionaal bedrijventerrein van 216 ha, gelegen op het grondgebied van de gemeente Temse en de Stad Sint-Niklaas.

Het bedrijventerrein werd ontwikkeld begin jaren ’70. Intussen zijn ruim 200 bedrijven gevestigd met een zeer uiteenlopend profiel qua bedrijfsvoering: van grote tot kleine logistieke bedrijven, groot- en detailhandel, concessiehouders, opleidingscentra en maakindustrie.

Het bedrijventerrein beantwoordt niet meer aan de normen van een eigentijds industriegebied. Het masterplan zal een kader vormen om de levensduur van het bedrijventerrein te verlengen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een gefaseerde en haalbare transformatie naar een duurzaam en hedendaags bedrijventerrein met aandacht voor bereikbaarheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit.