Sterrebeek - Sterea

“Wonen aan de golf„

De hippodroom van Sterrebeek, die dateert uit 1936, was decennialang het epicentrum van de paardensport in ons land maar sloot in 2001 de deuren. In 2004 werd het 75 hectare grote domein, tussen de dorpskernen van Sterrebeek en Tervuren, gekocht en werd er stilaan een project opgebouwd bestaande uit een 18 en 6 holes golf, een golfclubhuis, een luxe hotel, een 120 tal exclusieve woongelegenheden, een kantoorgebouw, zorgwoningen en een wellness.

Het ontwerp voor de verkaveling in Sterrebeek past in een grotere visie voor de hele nieuwe ontwikkeling op de site van de voormalige renbaan. De algemene visie is erop gericht het nieuwe landschap van de ontwikkeling te integreren in het bestaande agrarisch landschap. De site ligt op de heuvelrug tussen de Zenne en de Dijle, en tussen de stroomvalleien van de Woluwe en de Voer. Deze valleien geven een strikte oriëntatie die duidelijk terug te vinden is in het agrarisch landschap met bomenrijen en perceelsgrenzen loodrecht en parallel met de hoogtelijnen gevormd door de stromen. Deze oriëntatie van het omringende landschap wordt ook overgenomen in de aanplanting van deze verkaveling.

D+A werkt samen met SUM, Bruno Steensels en A2D mee aan dit prestigieuze project, waarbij D+A instaat voor het ontwerp, de uitwerking en opvolging van de buitenomgeving en de nodige voorzieningen met betrekking tot de waterhuishouding.

Meer informatie over het project is terug te vinden op de website van Sterea zelf:

Projecten die jou wellicht ook interesseren

Provincie Antwerpen – PRUP Het Leeg – Rietbeemden

De provincie Antwerpen wenst een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken voor Het Leeg – Rietbeemden en de zone ten…

Asse – stedenbouwkundige begeleiding kasteeldomein ‘De Morette’

Zowel het park, de nog aanwezige historische bebouwing als de grootschalige boomgaard hebben dringend diverse ingrepen nodig om hun behoud…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart