Stabiliteitsstudies

Met een stabiliteitsstudie onderzoeken we welke maatregelen nodig zijn om de stabiliteit van je gebouw te waarborgen. Dat gaat van de dikte en diepte bepalen van funderingen, tot steunbalken en alles wat te maken heeft met de draagstructuur van je bedrijfspand. Ons plan van aanpak bestaat uit vier fasen:

1. Structuurontwerp

We verzamelen alle informatie die nodig is om de stabiliteitsstudie uit te voeren. De architect of opdrachtgever bezorgt ons daartoe structuurschetsen en informatie rond belastingen, draagkracht van de grond, enzovoort. De doelstelling van deze fase: grondig inzicht verwerven in je project. We stellen ook de efficiëntste draagstructuur voor, en maken een budgetraming op voor het dossier stabiliteit. Zijn de raming en stabiliteitsnota goedgekeurd? Dan volgt fase 2.

2. Dimensionering

In deze fase wordt de studie intensief uitgevoerd: opstellen van lastendalingen en dimensioneren van elementen. Op basis van de dimensionering start de technisch tekenaar met het uitwerken van de stabiliteitsplannen. We streven ernaar om alle elementen zo te dimensioneren dat ze geen invloed hebben op het architecturale ontwerp. Is dat alsnog onoverkomelijk? Dan plegen we constructief overleg met de architect en/of de opdrachtgever. Zodra de stabiliteitsplannen zijn goedgekeurd, beginnen we met de opmaak van documenten voor het aanbestedingsdossier.

stabiliteitsstudie gebouw d+a

3. Aanbesteding

De opgemaakte bekistings- en wapeningsplannen vormen de basis voor de aanbestedingsfase. Daarna maken we het bijbehorende bestek, de meetstaat en de staalstaat op. Na de gedetailleerde meetstaat volgt een exacte raming voor de stabiliteitswerken. We leggen alle documenten ter goedkeuring voor aan de architect/ opdrachtgever. Daarna sturen we het aanbestedingsdossier mee met het dossier architectuur.

Tijdens het volledige aanbestedingsproces staat D+A Consult de architect bij met technische ondersteuning op feedback van de inschrijvers. Offertes ontvangen? Dan maakt D+A Consult een prijsvergelijking om te bespreken met de architect/opdrachtgever.

4. Uitvoering

Tijdens de uitvoeringsfase maakt D+A Consult deel uit van het projectteam – tot en met het einde van de ruwbouwwerken. De stabiliteitsingenieur:

  • houdt toezicht op uitvoeringsplannen van de ruwbouwaannemer
  • is aanwezig op werfvergaderingen
  • voert periodieke werfcontroles uit

Zodra de ruwbouwfase is afgerond, verzorgt D+A Consult mee de oplevering van de constructieve elementen.

Wat je nog niet wist

Van kale parking naar uniek verbindingspunt

Terwijl de werken aan het ecohotel en de ondergrondse parking lopende zijn, bereiden we alles voor om de aanleg van…

Borchtsite te Opwijk komt tot leven

Op vraag van de gemeente Opwijk heeft D+A een ‘restruimte’ nabij het centrum en in het verlengde van het park…

Blauwgroen Vlaanderen

Aquafin NV en Vlario lanceerden in juni een website om professionals die zich bezig houden met de inrichting van de…

Ontwerp infrastructuur en technische uitwerking voor Ringpark ’t Schijn

Ringpark Het Schijn is een 25 ha groot onderdeel van De Grote Verbinding, een project dat de Oosterweelverbinding, de Scheldeoeververbinding…

Omgevingsaanleg voor eerste klimaatneutrale distributiecentrum van België

Het eerste klimaatneutrale distributiecentrum van België bevindt zich in een industriegebied te Lummen gelegen langsheen de autosnelweg A13/E313.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart