Sport en recreatie

D+A_studiebureau_infra_Keerbergen_Hockeyveld_foto1

Het creëren van aantrekkelijke, functionele en duurzame sport- en recreatievoorzieningen begint met een grondige analyse van de locatie en de omgeving waarin het project zal worden gerealiseerd. We bekijken de lokale context, de natuurlijke en culturele kenmerken van de site en houden rekening met mogelijke risico’s en uitdagingen. Zo krijgen we een goed inzicht in de specifieke vereisten van het project en kunnen we de juiste keuzes maken inzake materialen, inrichting en sport- en speeltoestellen.

We hebben uitgebreide ervaring in het ontwerpen van diverse soorten sport- en recreatievoorzieningen, van speeltuinen en sportvelden tot skateparken en zwembaden. We zorgen ervoor dat onze ontwerpen niet alleen veilig en functioneel zijn, maar ook esthetisch en inspirerend. We houden daarbij ook rekening met de duurzaamheid en de levenscycluskosten van het project.

Onze diensten omvatten het opstellen van het ontwerp, het opstellen van bestekken en meetstaten, het begeleiden van de uitvoering en het verzorgen van nazorg. We werken nauw samen met aannemers en andere betrokken partijen om ervoor te zorgen dat het project binnen de vooropgestelde tijd en budgetten wordt voltooid.

Wat je nog niet wist

Inspraakbegeleiding

Inbreng van stakeholders integreren in uw projecten en beslissingen.

Vooroplevering van uniek sportproject te Keerbergen

Het FIH gecertificeerde kunstgrasveld voor competitiehockey te Keerbergen werd getest en goedgekeurd. De vooroplevering van die unieke project is gebeurd.

Mobiliteit en verkeer

Nieuwe projecten uitwerken zonder de nodige aandacht voor mobiliteit en verkeer is ondenkbaar in onze huidige leefwereld.

Ontwerp infrastructuur en technische uitwerking voor Ringpark ’t Schijn

Ringpark Het Schijn is een 25 ha groot onderdeel van De Grote Verbinding, een project dat de Oosterweelverbinding, de Scheldeoeververbinding…

Ruimtelijke ordening – ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

De ruimtelijke structuurplannen en beleidsplannen vormen het kader waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen zich kunnen voordoen. Er is een groot instrumentarium voorhanden…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart