Structuurplannen en beleidsplannen

In een dichtbevolkte regio als Vlaanderen is het doordacht omgaan met de beschikbare ruimte essentieel. Bij het ontwikkelen van een visie op onze schaarse ruimte en het concretiseren van deze visie op het terrein staan twee beleidsinstrumenten centraal, namelijk de beleidsplannen – voorheen ruimtelijke structuurplannen – en de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Zij vormen de motor achter ruimtelijke ontwikkelingen in Vlaanderen. D+A heeft een jarenlange ervaring en expertise in de opmaak van deze plannen en het bijstaan van provincies, steden en gemeenten in de uitbouw van hun ruimtelijk beleid.

Via structuurplannen – op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau – werden de krijtlijnen van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen afgelopen decennia uitgeschreven. D+A stond in voor de opmaak van diverse gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen. De afgelopen jaren verzorgde D+A tevens de herziening van een aantal structuurplannen. Momenteel bevinden we ons in een overgangsfase waarbij de structuurplannen in de loop van de komende jaren geleidelijk zullen vervangen worden door beleidsplannen.

Vanuit haar ruime expertise met structuurplanning, en de reeds opgedane ervaring met de strategische aanpak van beleidsplanning, vormt D+A de ideale partner om een beleidsplan op te maken waarin het ruimtelijke beleid van een gemeente wordt uitgestippeld voor de komende jaren. Een aantal centrale uitgangspunten in deze beleidsplanning zijn het optimaliseren van het ruimtelijk rendement, het verweven van functies, het creëren van een robuuste en samenhangende open ruimte,… Deze uitgangspunten worden door D+A ondersteunt en zijn essentieel in een transitie naar een leefbaar en duurzaam Vlaanderen voor deze en toekomstige generaties.

Contacteer ons >>

recente projecten

Grimbergen – RUP Herbestemming Open Ruimte

Herbestemming van woonuitbreidingsgebieden tot open ruimte.

GRS Beersel

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor de gemeente Beersel

GRS Hoegaarden

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan voor de gemeente Hoegaarden