Planologisch attest

In een snel veranderende maatschappij is het snel en adequaat kunnen inspelen op zich voordoende ontwikkelingen en trends essentieel. Dit geldt zowel voor overheden als particulieren. De huidige planningsprocessen zijn echter van die aard dat er vaak heel wat tijd verloopt tussen een initieel idee en de vertaling van dit idee in het ruimtelijk planningsinstrumentarium (bijvoorbeeld onder de vorm van een RUP). Deze tijd is in vele gevallen ook effectief noodzakelijk om het idee kwalitatief uit te werken, terug te koppelen met alle mogelijke betrokkenen en de eventuele effecten ervan te onderzoeken.

Bedrijven die een nieuwe opportuniteit zien of geconfronteerd worden met een prangende problematiek beschikken echter vaak niet over deze tijd. Om hun gewenste ontwikkelingen toch mogelijk te maken, ook indien deze niet passen binnen de planologische context (zijnde gewestplan, BPA/APA of RUP), werd het instrument planologisch attest in het leven geroepen.

Onder strikte voorwaarden kan een bedrijf een planologisch attest aanvragen waarin ze haar uitbreidingswensen op zowel korte als lange termijn opneemt en ruimtelijk en functioneel onderbouwt. Van zodra het planologisch attest werd goedgekeurd, kan een bedrijf een vergunning aanvragen voor de gewenste ontwikkelingen op de korte termijn. Nadien zal de overheid (gemeente, provincie of gewest) nog een RUP dienen op te maken waarin dan zowel de uitbreidingswensen op korte als op lange termijn worden verankerd. Na definitieve vaststelling van dit RUP kan het bedrijf dan vervolgens ook een vergunning aanvragen voor de gewenste ontwikkelingen op de lange termijn.

In heel dit proces is D+A de ideale partner. Dankzij haar ruime ervaring met planologische attesten, RUP’s, structuurplannen/beleidsplannen, vergunningverlening,… beschikt D+A over een zeer goede kennis en knowhow om in eerste instantie een reële inschatting te maken van de haalbaarheid van de wensen van de klant (eventueel via een aantal voorbesprekingen met relevante adviesinstanties/overheden). Om dan vervolgens een kwalitatief en sterk onderbouwd dossier samen te stellen dat de kans op goedkeuring maximaliseert. Zo kan de klant, op korte termijn, de nodige uitbreidingen realiseren om haar activiteiten te optimaliseren/uit te breiden.

 

Contacteer ons >>

recente projecten

Wolvertem – Sammels Tuinmachines

Planologisch attest voor toekomstige groei.

Hoegaarden – Pall Life Sciences

RUP Pall in Hoegaarden n.a.v. voorwaardelijk positief planologisch attest.

Opwijk, buurtwinkel

Planologisch attest met als doel de uitbreiding van OKay Opwijk