Masterplan

In een veranderende maatschappij is op geregelde tijdstippen nood aan het herdefiniëren van bepaalde ruimtes. Veelal dienen deze ruimtelijke transformaties te worden gekaderd in een ruimere context. Om deze ruimtelijke transformaties in goede banen te leiden wordt vaak op basis van een masterplan een strategische toekomstvisie uitgewerkt waar de verschillende ruimtelijke aspecten samen worden bekeken om te komen tot een haalbare en toekomstbestendige invulling voor een gebied.

Binnen dit plan worden de landschappelijke, ecologische, planologische en technische aspecten van een ontwerp afgetoetst en op elkaar afgewogen via ontwerpend onderzoek. Op deze manier slagen we erin om tijdens een proces, waar verschillende partijen en belangen samen komen, te evolueren naar een ruimtelijk duurzaam project.

D+A begeleidt u graag bij de opmaak van uw masterplannen. We hebben ervaring in het maken van verschillende strategische plannen op verschillende schaalniveaus, voor zowel woonomgevingen, natuurlijke sites en bedrijvenzones, als voor een combinatie van verschillende functies binnen een gebied.

Contacteer ons >>

recente projecten

Zwalm – Masterplan Munkzwalm

Masterplan en beeldkwaliteitsplan: "Een nieuwe kern voor Munkzwalm"

Lanaken – BKP + uitvoeringsprojecten

Beeldkwaliteitsplan voor Gemeente Lanaken

Heusden-Zolder – Masterplan Beekbeemden

Masterplan voor een veilige en aangename schoolomgeving: Groen hart voor Zolder.

Mont-Saint-Guibert – Kronos Porsche Centre Louvain-La-Neuve

D+A Project bouwt als gedelegeerd bouwheer Porsche Centre Louvain-La-Neuve Paal voor D'Ieteren Immo.

Rumst – Molleveld

Ruimtelijke visie en beeldkwaliteitsplan voor het projectgebied Molleveld.