Ruimtelijke ordening

De ruimtelijke structuurplannen en beleidsplannen vormen het kader waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen zich kunnen voordoen. Om deze ruimtelijke ontwikkelingen effectief te gaan sturen op het terrein is er een ruim instrumentarium voorhanden waar steeds actief aan gesleuteld en bijgestuurd wordt. D+A is uw partner in de implementatie van dit instrumentarium op het terrein. Het belangrijkste instrument hierin wordt gevormd door de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). D+A beschikt over een zeer ruime ervaring en expertise in de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen met diverse thematieken:
– centrumontwikkeling
– bedrijvigheid
– reconversie
– natuur
– landbouw
– open ruimte
– residentiële verkavelingen
– sport en recreatie
– horeca
– zonevreemdheid

Bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen vertrekt D+A Consult steeds vanuit de relevante structuurplannen en beleidsplannen. Hiernaast worden ook de wensen van provincies, steden en gemeenten aangevuld met een doorgedreven analyse van het plangebied en zijn omgeving.

Via een conceptmatige benadering van het gebied, aangevuld met inrichtingsplannen en ontwerpend onderzoek wanneer nodig, gaat D+A steeds op zoek naar de meest optimale invulling van het gebied met een verweving van functies waar mogelijk en een afdoende scheiding en buffering waar nodig. Bovendien dient de focus te liggen op het functioneren van het gebied, de relaties tussen diverse zones en functies, hoe het zich kan ontwikkelen, welke interacties er mogelijk zijn… en dit vereist dus een benadering die verder gaat dan een puur planmatige aanpak.

D+A heeft verschillende specialisten in huis voor:
masterplannen
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s)
structuur- en beleidsplannen
– verkeer & mobiliteit
planologische attesten

Contacteer ons >>

recente projecten

Zwalm – Masterplan Munkzwalm

Masterplan en beeldkwaliteitsplan: "Een nieuwe kern voor Munkzwalm"

Lanaken – BKP + uitvoeringsprojecten

Beeldkwaliteitsplan voor Gemeente Lanaken

RUP Heusden-Zolder

Van RUP tot praktische uitvoering voor de gemeente Heusden-Zolder

Opwijk – Borchtsite

Groene, multifunctionele ruimte binnen het park Hof ten Hemelrijk.

Heusden-Zolder – Masterplan Beekbeemden

Masterplan voor een veilige en aangename schoolomgeving: Groen hart voor Zolder.