Ruimtelijke ordening – ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

De ruimtelijke structuurplannen en beleidsplannen vormen het kader waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen zich kunnen voordoen. Er is een groot instrumentarium voorhanden om die ontwikkelingen te sturen op het terrein. Aan dat instrumentarium wordt bovendien voortdurend gesleuteld. 

D+A is je geknipte partner om je wegwijs te maken in dit instrumentarium. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) spelen daarin een hoofdrol. Werk je samen met D+A? Dan profiteer je van onze ervaring en expertise in de opmaak van RUP’s met diverse thematieken. Van centrumontwikkeling en bedrijvigheid tot open ruimte, en van reconversie en herwaardering van bestaand weefsel tot nieuw greenfieldprojecten.

D+A_studiebureau_Zolder_RUP_conceptplan

Brede kijk en benadering

Bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen vertrekt D+A Consult van de relevante structuur- en beleidsplannen. De wensen van provincies, steden en gemeenten worden afgetoetst aan een doorgedreven analyse van het plangebied en zijn omgeving.

De focus ligt op het functioneren van een gebied, de relaties tussen zones en functies, en ontwikkelings- en interactiemogelijkheden. Het spreekt voor zich dat een louter planmatige aanpak zou tekortschieten. Daarom benaderen we elk gebied conceptmatig én focussen we ook op haalbare inrichtingsplannen. En dat door het inzetten van ontwerpend onderzoek. Zo streven we naar een optimale invulling van het gebied waarbij we functies verweven of rigoureus scheiden en bufferen.

Schakel onze specialisten in voor:

  • masterplannen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s)
  • structuur- en beleidsplannen
  • verkeer & mobiliteit
  • planologische attesten

Wat je nog niet wist

Technische expertise

Sommige kwesties vragen om een dringende tussenkomst. Denk aan wateroverlast, de berekening van een structuur voor een installatie op een…

Omgevingsaanleg voor eerste klimaatneutrale distributiecentrum van België

Het eerste klimaatneutrale distributiecentrum van België bevindt zich in een industriegebied te Lummen gelegen langsheen de autosnelweg A13/E313.

Zennepark als laatste fase van stadsuitbreidingsproject Nederhem

Als laatste fase van het stadsuitbreidingsproject Nederhem wordt het Zennepark aangelegd. D+A nv staat in voor de uitwerking van het ontwerp en…

Sport en recreatie

Van voetbal- en hockeyplein tot atletiekpiste. En van speeltuin en skatepark tot natuur- en recreatiezones. D+A Consult bouwde de voorbije…

Technisch ontwerp: bedrijfs-en industriegebouwen

D+A biedt oplossingen op mensenmaat, en werkt daartoe nauw samen met specialisten om een optimaal ontwerp te verzekeren. Ontbreekt het…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart