Ruimtelijke ordening – ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

De ruimtelijke structuurplannen en beleidsplannen vormen het kader waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen zich kunnen voordoen. Er is een groot instrumentarium voorhanden om die ontwikkelingen te sturen op het terrein. Aan dat instrumentarium wordt bovendien voortdurend gesleuteld. 

D+A is je geknipte partner om je wegwijs te maken in dit instrumentarium. Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) spelen daarin een hoofdrol. Werk je samen met D+A? Dan profiteer je van onze ervaring en expertise in de opmaak van RUP’s met diverse thematieken. Van centrumontwikkeling en bedrijvigheid tot open ruimte, en van reconversie en herwaardering van bestaand weefsel tot nieuw greenfieldprojecten.

D+A_studiebureau_Zolder_RUP_conceptplan

Brede kijk en benadering

Bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen vertrekt D+A Consult van de relevante structuur- en beleidsplannen. De wensen van provincies, steden en gemeenten worden afgetoetst aan een doorgedreven analyse van het plangebied en zijn omgeving.

De focus ligt op het functioneren van een gebied, de relaties tussen zones en functies, en ontwikkelings- en interactiemogelijkheden. Het spreekt voor zich dat een louter planmatige aanpak zou tekortschieten. Daarom benaderen we elk gebied conceptmatig én focussen we ook op haalbare inrichtingsplannen. En dat door het inzetten van ontwerpend onderzoek. Zo streven we naar een optimale invulling van het gebied waarbij we functies verweven of rigoureus scheiden en bufferen.

Schakel onze specialisten in voor:

  • masterplannen
  • ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s)
  • structuur- en beleidsplannen
  • verkeer & mobiliteit
  • planologische attesten

Wat je nog niet wist

Van kale parking naar uniek verbindingspunt

Terwijl de werken aan het ecohotel en de ondergrondse parking lopende zijn, bereiden we alles voor om de aanleg van…

Technisch ontwerp en infrastructuur

Bij D+A ben je zeker van grondige en actuele kennis. Onze specialisten volgen continu opleidingen en bijscholingen. Bovendien zijn we…

Zennepark als laatste fase van stadsuitbreidingsproject Nederhem

Als laatste fase van het stadsuitbreidingsproject Nederhem wordt het Zennepark aangelegd. D+A nv staat in voor de uitwerking van het ontwerp en…

Ontwerp infrastructuur en technische uitwerking voor Ringpark ’t Schijn

Ringpark Het Schijn is een 25 ha groot onderdeel van De Grote Verbinding, een project dat de Oosterweelverbinding, de Scheldeoeververbinding…

Bemiddeling en inspraakbegeleiding

Ontwikkeling van nieuwe projecten geeft weleens aanleiding tot uiteenlopende meningsverschillen. Ook dan reken je op D+A als professionele bemiddelaar. We…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart