Resultaatsverbintenis bij bouwprojecten

De bouwsector is gevoelig voor fouten en betwistingen. Word je als bouwheer tijdens of na de bouw of verbouwing geconfronteerd met problemen? Dan kun je de aannemer of architect niet zomaar aansprakelijk stellen als je een middelenverbintenis hebt afgesloten. Want daarmee verbindt je bouwpartner zich enkel tot ‘het leveren van de nodige inspanningen om het gewenste resultaat te behalen’. Het is aan jou als bouwheer om:

 • te bewijzen dat er gebreken zijn
 • aan te tonen dat je daardoor schade hebt geleden
 • de verantwoordelijke partij ‘op het matje te roepen’
 • enzovoort
Porsche center plafond structuur D+A

Zekerheid dankzij een resultaatsverbintenis

Bij je bouwprojecten ga je met D+A Project als co-bouwheer geen middelenverbintenis, maar een resultaatsverbintenis aan. Dat betekent dat wij de eindverantwoordelijkheid dragen voor kwaliteit, timing en budget. Halen we het beloofde resultaat niet? Dan staat de wanprestatie vast. Je geniet dus veel meer zekerheid dan bij de middelenverbintenis die je met een architect of aannemer aangaat. Daar komt nog bij dat deze resultaatsverbintenis D+A Project noopt om tot het uiterste te gaan. Om zo het beoogde resultaat te behalen op het vlak van budget, timing en kwaliteit.

Waarom kan D+A Project een resultaatsverbintenis aangaan?

 • We voeren alle studie- en ontwerptaken uit in eigen beheer.
 • We zijn niet gebonden aan een specifieke architect en/of aannemer, en kunnen dus per project de beste keuze maken.
 • We werken volgens de BIM-methode. Daardoor zijn alle fasen perfect op elkaar afgestemd, tot in de details. Die werkwijze garandeert ook een snellere uitvoeringstermijn en een lagere foutenlast.
 • We staan zelf in voor het toezicht op de werf.
 • We duiden een vaste projectcoördinator en een vast team aan die samen een nauwgezette follow-up van de werf verzekeren.
 • We hebben ongeëvenaarde ervaring als co-bouwheer sinds 2009, en talloze succesvolle realisaties.
 • We maken goede afspraken met verzekeraars en borgstellers.

Wat je nog niet wist

Overeenkomst co-bouwheer: hoe komt de samenwerking tot stand?

Bij co-bouwheerschap wordt een overeenkomst met resultaatsverbintenis opgesteld tussen de opdrachtgever (ondernemer of facility manager) en D+A Project als co-bouwheer

Hoe zit het met de tienjarige aansprakelijkheid van de architect en de aannemer?

De architect en de aannemer moeten voldoen aan hun ‘wettelijke opdracht’, maar hun plichten en verantwoordelijkheden gaan veel verder dan…

De vele voordelen van BIM

Bouw Informatie Model of BIM is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Het zorgt…

10 procent budgetoverschrijding bij bouw als norm

In de ideale wereld klopt de initiële raming van de bouwkosten door de architect met de eindafrekening. In de praktijk…

Co-bouwheerschap: bouwbegeleiding met een plus

Co-bouwheerschap is een totaaloplossing waarbij D+A Project álles voor jou regelt. Van de keuze van architect en bouwpartners tot de…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart