Resultaatsverbintenis bij bouwprojecten

De bouwsector is gevoelig voor fouten en betwistingen. Word je als bouwheer tijdens of na de bouw of verbouwing geconfronteerd met problemen? Dan kun je de aannemer of architect niet zomaar aansprakelijk stellen als je een middelenverbintenis hebt afgesloten. Want daarmee verbindt je bouwpartner zich enkel tot ‘het leveren van de nodige inspanningen om het gewenste resultaat te behalen’. Het is aan jou als bouwheer om:

 • te bewijzen dat er gebreken zijn
 • aan te tonen dat je daardoor schade hebt geleden
 • de verantwoordelijke partij ‘op het matje te roepen’
 • enzovoort
Porsche center plafond structuur D+A

Zekerheid dankzij een resultaatsverbintenis

Bij je bouwprojecten ga je met D+A Project als co-bouwheer geen middelenverbintenis, maar een resultaatsverbintenis aan. Dat betekent dat wij de eindverantwoordelijkheid dragen voor kwaliteit, timing en budget. Halen we het beloofde resultaat niet? Dan staat de wanprestatie vast. Je geniet dus veel meer zekerheid dan bij de middelenverbintenis die je met een architect of aannemer aangaat. Daar komt nog bij dat deze resultaatsverbintenis D+A Project noopt om tot het uiterste te gaan. Om zo het beoogde resultaat te behalen op het vlak van budget, timing en kwaliteit.

Waarom kan D+A Project een resultaatsverbintenis aangaan?

 • We voeren alle studie- en ontwerptaken uit in eigen beheer.
 • We zijn niet gebonden aan een specifieke architect en/of aannemer, en kunnen dus per project de beste keuze maken.
 • We werken volgens de BIM-methode. Daardoor zijn alle fasen perfect op elkaar afgestemd, tot in de details. Die werkwijze garandeert ook een snellere uitvoeringstermijn en een lagere foutenlast.
 • We staan zelf in voor het toezicht op de werf.
 • We duiden een vaste projectcoördinator en een vast team aan die samen een nauwgezette follow-up van de werf verzekeren.
 • We hebben ongeëvenaarde ervaring als co-bouwheer sinds 2009, en talloze succesvolle realisaties.
 • We maken goede afspraken met verzekeraars en borgstellers.

Wat je nog niet wist

Bouwverzekering voor gemoedsrust

Plan je een nieuwbouw of verbouwing, bijvoorbeeld kantoren, een industrieel pand of appartementen? Dan doe je er goed aan om…

Overeenkomst co-bouwheer: hoe komt de samenwerking tot stand?

Bij co-bouwheerschap wordt een overeenkomst met resultaatsverbintenis opgesteld tussen de opdrachtgever (ondernemer of facility manager) en D+A Project als co-bouwheer

Co-bouwheerschap: top 5-vragen beantwoord

Co-bouwheerschap is een relatief onbekend begrip. Ziehier een antwoord op de 5 meestgestelde vragen.

Bouwteam versus co-bouwheerschap

Co-bouwheerschap is een relatief onbekend begrip dat soms wordt verward met een bouwteam. Er zijn wel degelijk overeenkomsten tussen beide…

Co-bouwheerschap: bouwbegeleiding met een plus

Co-bouwheerschap is een totaaloplossing waarbij D+A Project álles voor jou regelt. Van de keuze van architect en bouwpartners tot de…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart