Resultaatsverbintenis bij bouwprojecten

De bouwsector is gevoelig voor fouten en betwistingen. Word je als bouwheer tijdens of na de bouw of verbouwing geconfronteerd met problemen? Dan kun je de aannemer of architect niet zomaar aansprakelijk stellen als je een middelenverbintenis hebt afgesloten. Want daarmee verbindt je bouwpartner zich enkel tot ‘het leveren van de nodige inspanningen om het gewenste resultaat te behalen’. Het is aan jou als bouwheer om:

 • te bewijzen dat er gebreken zijn
 • aan te tonen dat je daardoor schade hebt geleden
 • de verantwoordelijke partij ‘op het matje te roepen’
 • enzovoort
Porsche center plafond structuur D+A

Zekerheid dankzij een resultaatsverbintenis

Bij je bouwprojecten ga je met D+A Project als co-bouwheer geen middelenverbintenis, maar een resultaatsverbintenis aan. Dat betekent dat wij de eindverantwoordelijkheid dragen voor kwaliteit, timing en budget. Halen we het beloofde resultaat niet? Dan staat de wanprestatie vast. Je geniet dus veel meer zekerheid dan bij de middelenverbintenis die je met een architect of aannemer aangaat. Daar komt nog bij dat deze resultaatsverbintenis D+A Project noopt om tot het uiterste te gaan. Om zo het beoogde resultaat te behalen op het vlak van budget, timing en kwaliteit.

Waarom kan D+A Project een resultaatsverbintenis aangaan?

 • We voeren alle studie- en ontwerptaken uit in eigen beheer.
 • We zijn niet gebonden aan een specifieke architect en/of aannemer, en kunnen dus per project de beste keuze maken.
 • We werken volgens de BIM-methode. Daardoor zijn alle fasen perfect op elkaar afgestemd, tot in de details. Die werkwijze garandeert ook een snellere uitvoeringstermijn en een lagere foutenlast.
 • We staan zelf in voor het toezicht op de werf.
 • We duiden een vaste projectcoördinator en een vast team aan die samen een nauwgezette follow-up van de werf verzekeren.
 • We hebben ongeëvenaarde ervaring als co-bouwheer sinds 2009, en talloze succesvolle realisaties.
 • We maken goede afspraken met verzekeraars en borgstellers.

Wat je nog niet wist

Budgettering van bouwprojecten: waar loopt het mis?

Grote, complexe bouwprojecten lopen vaak op een financiële sisser uit. Als de pers erover bericht, leidt dat tot publieke verontwaardiging.…

Meer ruimte voor brouwerij Lindemans

D+A is als co-bouwheer trots om met jullie te kunnen delen dat aannemer Cosimco in Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) recent is gestart…

Bouwteam versus co-bouwheerschap

Co-bouwheerschap is een relatief onbekend begrip dat soms wordt verward met een bouwteam. Er zijn wel degelijk overeenkomsten tussen beide…

10 procent budgetoverschrijding bij bouw als norm

In de ideale wereld klopt de initiële raming van de bouwkosten door de architect met de eindafrekening. In de praktijk…

Faalkosten in de bouw: twee soorten

Faalkosten komen in elke branche voor, inclusief in de bouw. Het gaat over kosten die in principe vermeden hadden kunnen…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart