Ranst & Beringen bouwen aan de ruimte van morgen

20.09.2018

Ranst_Beringen_DA_Consult

In Ranst en Beringen zorgen drie nieuwe projecten ervoor dat onze specialisten kunnen blijven mee bouwen aan de ruimte van morgen:

  • In Ranst gaan we aan de slag in het signaalgebied Netevallei Emblem. Door de grote overstromingsgevoeligheid in dit gebied is het niet wenselijk om hier nog nieuwe verharding en bebouwing toe te laten. Via een RUP wordt er enerzijds voor gezorgd dat dit maximaal wordt beperkt. Anderzijds wordt er ook ingezet op de creatie van een aantrekkelijke groenzone die een meerwaarde kan vormen voor de woonomgeving, de aangrenzende recreatiecluster en het wandelnetwerk in de omgeving.
  • In Beringen gaan we onderzoeken hoe de site Vatana zich in de toekomst verder zou kunnen ontwikkelen en gaan we op zoek naar de gewenste toekomstsperspectieven  voor de recreatievoorzieningen te Tervant.