• snapshot (9)
  • voorkeursscenario_finaal_grote schaal-02_vervaagd
  • basisplan3D_macrokaart_finaal-01
  • BEELD 1.0 MUNKZWALM
  • snapshot (1)

Zwalm – Masterplan Munkzwalm

Projectfiche

Het gemeentebestuur van Zwalm wenst een master- en beeldkwaliteitsplan (BKP) op te maken voor het woonuitbreidingsgebied (WUG) te Munkzwalm waarbij de ruimtelijke kwaliteit van de ontwikkeling centraal staat.

De principes van het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dienen hierbij als leidraad. Zo dient bijzondere aandacht te gaan naar onder meer een zorgvuldig ruimtegebruik met een hoog ruimtelijk rendement, expliciete aandacht voor multifunctioneel ruimtegebruik en functieverweving, een hoge energie-efficiëntie, een samenhangende en veerkrachtige inrichting die vertrekt vanuit de groenblauwe dooradering van het gebied.

Het masterplan dient als wervend draaiboek gehanteerd te kunnen worden bij de ontwikkeling van het gebied. Er werd gestart met het opmaken van een uitgebreide inventarisatie en analyse van het studiegebied, zijnde de gehele dorpskern van Munkzwalm.

De conclusies van de analyse werden gebundeld in een samenvattende structuurschets en gepresenteerd aan de bevolking tijdens een infomarkt.

Meer weten?

Contacteer Ann Lambrechts