• Zellik - foto 2
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Zellik - foto 4
  • DC_Fresh_III_Delhaize_DA-Consult

Zellik – Delhaize

D+A werd door Delhaize aangeduid als gedelegeerd bouwheer voor de realisatie van een nieuw gekoeld distributiecentrum DC Fresh III, op de site Broekooi in Zellik. Het project omvat het ontwerp en de bouw van een koelloods van 94 bij 126 meter. Het gebouw is continu gekoeld op +2C (+ of – 1°C). In het gebouw werd een volledig geautomatiseerd orderpicksysteem geplaatst.

Masterplan

Om een overzicht te krijgen van de site in Zellik en de mogelijke optimalisatie van het distributiecentrum gaf Delhaize de opdracht gegeven om een masterplan op te stellen voor deze site.  Hierbij werden de huidige potenties en knelpunten van de site in kaart gebracht.  Op basis van deze analyse werden verschillende scenario’s en varianten uitgewerkt waarin de beoogde uitbreiding van Delhaize wordt geïmplementeerd.  Bij de uitwerking wordt onder meer aandacht geschonken aan een efficiënte en veilige in- en uitstroom van vracht- en autoverkeer, en een maximale uitbouw van het DC-Freshgebouw.

Bouw koelloods

Delhaize wenste op de site Broekooi in Zellik een nieuw gekoeld distributiecentrum DC Fresh III, te bouwen. Het totaalproject bestaat enerzijds uit een gebouw van 94 bij 126 meter en een vrije hoogte onder de balken van 21 meter. In het gebouw bevinden zich twee tussenvloeren op +5,80 en +12,80 en dit ter hoogte van de los- en laadkades aan de noord- en zuidkant. De binnenzone is volledig vrij zonder tussenvloeren. Het gebouw dient continu gekoeld te zijn op +2C (+ of – 1°C).

DC Fresh III sluit aan op het naastliggende gebouw DC Fresh II. DC Fresh III diende qua kwaliteitsniveau en afwerkingsgraad, identiek te zijn aan het naastliggende DC Fresh II. In die zin diende DC Fresh III minstens identiek te zijn aan DC Fresh II qua afwerkingsgraad en diende DC Fresh III te beantwoorden aan de meest recente bouwstandaard en technologische milieustandaard waarbij standaard de hoogste graad van ontwikkeling van een bepaalde discipline of techniek omvat.

Het project heeft betrekking op het totaal bouwproject. Het project omvat dus minimum de volgende deelopdrachten. Deze lijst is louter indicatief bij wijze van projectomschrijving en dus zeker niet limitatief.

Gesloten ruwbouw: bouwrijp maken van het terrein, (paal)funderingen, open ruwbouw, vloerplaat op volle grond, tussenvloeren, dakwerken, buitengevel, buitenschrijnwerk, poorten, uitrusting laadkades, binnenwanden, binnenschrijnwerk, sociale lokalen, sanitair, buitentrappen
Technieken: industriële koeling, elektriciteit, verluchting, verwarming, bliksembeveiliging, rookafvoer, sprinkler, brandveiligheidsvoorzieningen, liften, verlichting, perslucht, loodgieterij, IT uitrustingen, security, nutsleidingen
Buitenaanleg: riolering, buffering, buitenaanleg, beplanting

Meer weten? Hans Gielis helpt u graag verder.