• Wezembeek-Oppem_A2D_DA_Consult_PPS_22
  • Wezembeek-Oppem_A2D_DA_Consult_PPS_32jpg
  • Wezembeek-Oppem_A2D_DA_Consult_PPS

Wezembeek-Oppem – PPS Centrumontwikkeling

De Tuinen van Oppem – Wezembeek-Oppem wil met dit project via een PPS (publiek private samenwerking) de kern van Oppem nieuw leven inblazen en zo ook de dienstverlening voor haar burgers opkrikken. Op deze unieke locatie pal in het centrum wordt optimaal gebruik gemaakt van alle aanwezige kwaliteiten om te komen tot een voorstel op maat voor de gemeente en op schaal van het dorp.

De invloed van dit project reikt verder dan de directe omgeving van het gemeentehuis. Het projectgebied bevindt zich tussen de historische kern van Oppem en de kern van Wezembeek. De ontwikkeling van “De Tuinen van Oppem” heeft de ambitie om een nieuw centrum te creëren voor Wezembeek-Oppem en is tegelijk een nieuw ijkpunt voor de onmiddellijke omgeving. Wezembeek-Oppem staat onder druk door de ligging nabij Brussel. Anderzijds bezit Oppem nog steeds het gemeenschapsgevoel van een hecht dorp. Deze eigenschap en de dorpse schaal zijn cruciaal en zullen we versterken met de kernontwikkeling.

Dit nieuwe project moet ten dienste staan van de inwoners van Wezembeek-Oppem. Het NAC, de bibliotheek, de school en een polyvalente zaal worden compact gebundeld rond een voorplein tot een goed functionerende cluster van dienstverlening tussen Wezembeek en Oppem. Het wordt zo een ankerpunt voor alle inwoners, dit gecombineerd met het maken van een groen hart voor Oppem. De nieuwe, duurzame woongebouwen worden verzameld rond twee sterke groenruimtes, de ‘Tuin van Straufhain’ en de ‘Maalderstuin’. Bij deze inrichting houden we rekening met het gebruik door nieuwe bewoners en door de omwonenden, maar ook het brede publiek, de school, de lokale jeugdbeweging en de gemeentediensten. Dit project voegt een essentieel puzzelstuk toe om het dorpscentrum van Oppem te vervolledigen. De ontwikkeling past zich op een evidente manier in binnen het dorpsweefsel, voegt een landschappelijke ecologische verbinding toe en versterkt het functie-aanbod binnen de gemeente. ‘De Tuinen van Oppem’ is een kernontwikkeling voor het dorp van de 21ste eeuw.

D+A verzorgt binnen het team van specialisten (Van Roey VastgoedA2D achitecture 2 designTeam Areal ArchitectenBRUT Architecture and Urban DesignBureau PAUWELS LandschapsarchitectenTRACTEBEL NV), de vergunningsaanvraag, het technisch ontwerp van de infrastructuur-en rioleringswerken en de opvolging van de uitvoering van de werken tot en met de definitieve oplevering.

Meer weten? Luc Bosmans helpt u graag verder.