• Westhoek_foto02

Westhoek – Kruispad te Schoten

Ter realisatie van een inbreidingsproject voor gezinswoningen te Schoten heeft D+A Consult een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) opgesteld op basis van het masterplan van de site. Het MOBER omvat een mobiliteitsanalyse voor de gehele te ontwikkelen zone, zowel op korte als op lange termijn. Voor de ontsluiting en verkeerscirculatie in het gebied zijn verschillende scenario’s ontwikkeld en onderzocht, waaruit een voorkeurscenario is geselecteerd op basis van de gemaakte verkeersprognoses.

Meer weten? Ann Lambrechts helpt u graag verder.