• Hoegaarden_foto01
  • Hoegaarden_foto02
  • Hoegaarden_foto03
  • Hoegaarden_foto04

Hoegaarden – Gemeentelijk Ruimtelijke Structuurplan

Hoegaarden ligt in het buitengebied waar het behoud en het versterken van de open ruimte prioritair moet worden gesteld. De draagkracht van deze open ruimte moet worden afgewogen tegen de expliciet aanwezige behoefte aan leefruimte voor de eigen bevolking. Hoegaarden is echter niet zomaar een gemeente in buitengebied. Het bovenlokaal gegeven van de brouwerij en de toontuinen zijn met de historische kern van Hoegaarden vergroeid. Het structuurplan is dan ook een evenwichtsoefening om midden het grootschalig en relatief ongeschonden gegeven van de landelijke open ruimte Hoegaarden gericht verder te ontwikkelen als levendige en toeristisch-recreatief aantrekkelijke gemeente. De bovenlokale elementen fungeren hierbij als katalysator. De verdere versterking van de landelijke kernen en het aanwenden van de bestaande bovenlokale potenties met respect voor de draagkracht van de zeer landelijke open ruimte loopt als rode draad door het structuurplan.  D+A Consult stond eveneens in voor inspraakbegeleiding en projectcoördinatie.