• Tervuren_foto01
  • Tervuren_foto02
  • Tervuren_foto03

Tervuren – Stedenbouwkundige studie Nettenberg

Het gemeentebestuur streefde naar een zo optimaal mogelijk ruimtegebruik voor de site Nettenberg in combinatie met een onderzoek naar bijkomende vloeroppervlakte voor SAS. SAS gelegen in parkgebied en in een beschermd landschap moest deze uitbreiding zoeken buiten de huidige site van het Robianokasteel. De gemeente heeft in de onmiddellijke nabijheid van de huidige locaties van SAS gezocht naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. D+A Consult heeft in de stedenbouwkundige studie getracht bestaande functies maximaal te integreren, en ruimtelijk medegebruik te faciliteren.

Meer weten? Ann Lambrechts helpt u graag verder.