• foto02-resized
  • foto03
  • foto04

Elk Zijn huis – Stedenbouwkundige studie Den Achtergael

Elk zijn Huis zal in het gebied 76 sociale koop- en huurwoningen realiseren, zowel ééngezinswoningen als meergezinswoningen. Een deel van de woningen wordt binnen de toekenningsvoorwaarden van Vlabinvest aangeboden.

Het projectgebied is gelegen ten zuiden van de kern van Melsbroek tussen Steenwagenstraat, Kerkstraat, Thubenstraat en Nachtegaalslaan. Het gebied wordt ingericht in aansluiting op het bestaand woonweefsel van Melsbroek. De nieuwe woonstraten sluiten conflictloos aan op het historisch gegroeid weefsel van het Melsbroekdorp. De oostelijke rand van de projectsite langsheen de Lijsterlaan wordt vervolledigd en de in de jaren ‘80 aangezette verkavelingsstructuur wordt overgenomen om het bouwblok af te werken.

Aan de Thubenstraat wordt een nieuw dorpsplein gerealiseerd waarvan de nieuwe randen aansluiten bij het bestaande weefsel zodat het plein volledig tot de dorpskern van Melsbroek behoort. Dit plein biedt antwoord op het gebrek aan pleinruimte voor kleinschalige activiteiten in het dorp. Er kan ook ruimte geboden worden aan lokale handel en horeca. Het plein vormt de poort van de groene woonwijk naar de dorpskern.

Centraal in het gebied wordt voorzien in een open binnengebied. Bij de inplanting van de gebouwen rond dit open gebied wordt rekening gehouden met bestaande zichten op waardevolle relicten zoals de toegangstorens van het kasteel Snoy, de kerktoren en de viervoudige bomenrij van de dreef. Deze zichten geven identiteit aan de nieuwe publieke ruimte en de woonwijk.

D+A-expertises voor dit project: projectcoördinatie, inspraakbegeleiding, masterplan, stabiliteit, veiligheidscoördinatie

Meer weten? Hans Gielis helpt u graag verder.