• Sint Truiden - foto 2
  • Sint Truiden foto 3

Sint-Truiden – Naamsevest en Europaplein

Het Europaplein, dat een overgang vormt naar de binnenstad, is nu een grotendeels versteend gebied, hoofdzakelijk gebruikt voor verkeersinfrastructuur (bushaltes, rijwegen en parking), In het voorontwerp werd onderzocht welke realistische opties er zijn voor de ondergrondse inrichting van het plein teneinde bovengronds de omgevingskwaliteit te optimaliseren.

Er wordt uitgegaan van een tunnel die de verbinding vormt voor het autoverkeer tussen de Naamsevest en de Tichelrijlaan. Hierdoor wordt grotendeels het doorgaand verkeer van het plein verwijderd. Eveneens ten voordele van het autoloze karakter van het plein, en aansluitend op het verhaal van de parkeerroutes, wordt er geopteerd om een ondergrondse parking te voorzien en ondergrondse fietsenstalling.

Meer weten? Luc Bosmans helpt u graag verder.