• Sint_Pieters_Leeuw_Pelikaanberg_herinrichting_DA_Consult_banner
  • Sint_Pieters_Leeuw_Pelikaanberg_herinrichting_DA_Consult_1
  • Sint_Pieters_Leeuw_Pelikaanberg_herinrichting_DA_Consult_2
  • Sint_Pieters_Leeuw_Pelikaanberg_herinrichting_DA_Consult_3
  • Sint_Pieters_Leeuw_Pelikaanberg_herinrichting_DA_Consult_4

De Pelikaanberg – Lenniksesteenweg is een missing link in de bovenlokale fietsroute tussen Halle en Lennik. Op het grondgebied van Halle en Pepingen was reeds een dubbelrichtingsfietspad aanwezig, waardoor het doortrekken van dit concept in feite een logische oplossing was.

De Pelikaanberg wordt gekenmerkt door een woonlint in een landelijke omgeving. De Pelikaanberg is een lokale verbindingsweg (lokale weg type I) en heeft een helling met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,4%. Omwille van de woonbebouwing is er een snelheidsregime van 50 km/u van toepassing. Door de helling en de inrichting van de weg ligt de snelheid echter hoger. In beide rijrichtingen ligt de V85 boven de 60 km/u.
De Pelikaanberg | Lenniksesteenweg is tevens een belangrijke route voor openbaar vervoer en wordt frequent gebruikt door landbouwvoertuigen. Knelpunt op het tracé is de beperkt beschikbare breedte van 6,77 m (van gevel tot gevel) in het bovenste gedeelte van de Pelikaanberg over een lengte van +/- 75 m.

Oplossingsrichting
Binnen het beperkt beschikbare profiel in het bovenste gedeelte van de Pelikaanberg diende ruimte te worden gecreëerd voor een gescheiden dubbelrichtingsfietspad, een voetpad en een rijweg die voldoende breed is voor bussen en landbouwvoertuigen. Een mogelijke oplossing was overgaan tot de onteigening van een aantal woningen om zo voldoende ruimte te creëren. Deze oplossing werd niet weerhouden daar één van de woningen net helemaal gerenoveerd was.

Daarom werd voor een andere oplossing geopteerd namelijk het creëren van een wegversmalling voor het gemotoriseerd verkeer. Een ingrijpende beslissing waarbij bijzondere aandacht besteed werd aan de verkeersveiligheid.

Omwille van de lengte van de wegversmalling (totale lengte bedraagt +/- 100 m) werd geopteerd om met dynamische verkeerslichten te werken die afgestemd worden op de verkeersstromen tijdens de ochtend- en avondspits en rekening houden met het openbaar vervoer.

Om te verhinderen dat men toch zou proberen om over het fietspad door te rijden werden een fysieke, verticale scheiding geplaatst tussen de rijweg en het fietspad. Er werd gewerkt met hagen en afsluitingen van wilgentakken op plaatsen waar onvoldoende ruimte beschikbaar was voor het aanplanten van hagen. Beide oplossingen bieden voldoende scheiding en sluiten aan bij het landelijke karakter van de omgeving.

Tijdens het proces van de projectnota werd ook het toegankelijkheidsbureau betrokken in de beoordeling van de inrichtingsplannen. Bij de opmaak van het inrichtingsplan werd ook meteen rekening gehouden met de plaatsing van verkeersborden. De ruimte was immers beperkt en het was dus van groot belang om meteen na te gaan of de verkeersborden konden worden ingeplant zodat deze niet hinderlijk zouden zijn voor voetgangers en fietsers.

De herinrichting omvatte: de aanleg van een nieuwe rijweg, de aanleg van een dubbelrichting fietspad, de aanleg van voetpaden, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de aanleg van een open bufferbekken voor de opvang en buffering van het hemelwater. Er werd gebruikt gemaakt van subsidies voor de aanleg van de fietsinfrastructuur en de aanleg van het rioleringsstelsel.

De keuze die gemaakt werd door de opdrachtgever in overleg met de partners en het studiebureau om het gemotoriseerd verkeer een ondergeschikte rol toe te kennen ten opzichte van de zwakke weggebruikers, de fietsers en voetgangers, is een vrij uniek gegeven in Vlaanderen. In eerste instantie waren de aangelanden toch wel bezorgd over de gevolgen van deze opmerkelijke keuze. Intussen is het project meer dan een jaar in gebruik tot ieders tevredenheid.

Meer weten? Luc Bosmans helpt u graag verder.